Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna kommuns arkiv 

Fotografier, kartor, brev, protokoll, räkenskaper – allt som kan ha värde för att dokumentera Sollentunas historia sparas i kommunarkivet. Du kan ta del av handlingar och bilder från arkivet och du kan beställa betygskopior.

Vi förvarar handlingar från ca 270 olika myndigheter, föreningar och företag som har varit eller är verksamma i kommunen. I kommunarkivet finns också handlingarna från Edsbergs slott samt ett stort bildarkiv.

Arkivet omfattar idag över två kilometer handlingar från tidigt 1500-tal fram till våra dagar.

De kommunala arkiven

Sollentuna kommun bildades 1863. I arkiven från kommunens olika verksamheter kan man följa utvecklingen från detta år ända in i vår egen tid.
Skolhistoria, fattigvård och bebyggelseutveckling är några exempel på ämnen som går att studera i de kommunala handlingarna. 

Att lämna handlingar

Betyg och klasslistor

Har du tappat bort ditt gamla skolbetyg eller behöver du en klasslista för att kunna samla till klassträff? Om de handlingar du söker är äldre än 10 år finns de med stor sannolikhet i kommunarkivet. 

Barn- eller fosterhem

I Sollentuna kommunarkiv finns handlingar som rör omhändertagande och placering av barn. Om du tror att vi kan ha handlingar som rör dig och om du vill forska i din historia, är du välkommen att höra av dig till oss.

För att kunna återsöka dina handlingar behöver du uppge ditt namn, eventuellt tidigare namn och personnummer. Vi kan också behöva dina biologiska föräldrar namn och personnummer. Återsökningen underlättas också av om du kan uppge när och var du varit placerad.

Sollentuna bildarkiv

Sollentuna bildarkiv innehåller mer än 50 000 bilder som speglar Sollentunas historia. Vanligen kan du se bilderna på nätet i arkivet Sollentunabilder, men det är nu stängt eftersom kommunen byter bildarkiv. 

Arkivet tar gärna emot äldre bilder, även från de senaste årtiondena.

Sollentuna bildarkiv

Edsbergsarkivet

Edsbergsarkivet är namnet på det stora släkt- och gårdsarkivet från Edsbergs säteri.

Pergamentsbrev, bouppteckningar, hushållsböcker, kartor och många andra dokument berättar om hur säteriet och Sollentuna har utvecklats genom århundradena. Den äldsta originalhandlingen i Edsbergsarkivet är daterad 1504.

Förenings- och företagsarkiv

I kommunarkivet finns handlingar från ca 100 föreningar som varit eller är verksamma i Sollentuna.

Här finns bl.a. arkiven från Turebergs IF, Hembygdsföreningen, Föreningen Edsbergs egnahem, Föreningen Sollentuna skollovskolonier och Sollentuna hjälpförening. Bland företagsarkiven märks bl.a. arkiven från AB Norrvikens villastad och Jästbolaget, Sollentunas äldsta ännu verksamma industri.

Kartarkivet

I kommunarkivet finns gamla kartor som ger kunskap om historiska förhållanden. Flera av dessa kartor finns nu i nytryck och kan köpas i arkivet.
Det finns också en kopia av en litografi från Edsberg år 1879.

Kartarkivet

Kommunarkivet