Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Centrala Turebergs utveckling

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter. Målet är att området ska få karaktären av en trivsam och färgstark stadsmiljö med fler bostäder, bättre gång- och cykelstråk samt en levande stadspark.

Aktuella byggprojekt i centrala Tureberg

 

Malmparken

Under sommaren 2019 invigde vi delar av nya Malmparken, och allt eftersom fler delar av parken blir färdiga kommer vi att öppna dem för allmänheten.  Malmparken är en mötesplats för olika åldrar och intressen med möjlighet till olika aktiviteter för boende i och kring Sollentuna. Utformningen av den nya parken är till stor del resultatet av den medborgardialog som genomfördes 2016. 

I Malmparken finns soldäck och hängmattor, grillplatser och sittplatser, utegym, löparbana, lekplats, vattenlek, skatepark, boulebana, beachvolleybollplan, basketplan, bollplan och isbana.

Tingsrätten flyttar in i nya Färgskrapan

Attunda tingsrätt bygger ut och kommer att bli en av landets största tingsrätter när det är klart år 2020. Det nya huset går under namnet Färgskrapan och kommer med sin utformning och höjd att bli ett landmärke för Sollentuna kommun.

Tusbystråket förbättras

I samband med bygget av den nya Tingsrättsbyggnaden kommer vi även  bygga om en del av Tusbystråket. På markplanet i nya Färgskrapan vid Tusbystråket kommer det finnas lokaler för butiker och caféer.

Frågor om arbetet

Om du har frågor om något av projekten under byggtiden är du välkommen att skicka in dessa i vårt webbformulär. Mer information hittar du även i vårt projektkontor på Hvidovrestråket 3, välkommen förbi!

Här kan du ställa frågor om byggnation i centrala Tureberg. 

Här kan du ladda ned illustrationen över Malmparken i högupplöst version.  

Planer för framtidens Tureberg

 

Mässområdet får nya kvarter

I de nya kvarteren vid gamla mässområdet pågår planarbete för ca 700 bostäder samt lokaler för handel, kontor och andra verksamheter. I samband med den nya bebyggelsen finns även planer på att bygga om och ansluta den södra delen av Malmvägen direkt till Turebergsleden.

Turebergsleden som stadsgata

För framtiden finns planer på att bygga om Turebergsleden till en alléplanterad stadsgata. Vår avsikt är att utforma gator och torg inom området till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. Vi prioriterar även gång- och cykeltrafiken inom området.

Radhus på taken

I kvarteret Traktören vid Malmvägen kan radhus på taken bli verklighet i både södra och norra änden. Fastighetsägarna har ansökt om ändring av detaljplan för att kunna bygga radhus på sina befintliga hus.

Malmvägen som boulevard

Vi har påbörjat ett arbete med att omvandla Malmvägen till en boulevard. Syftet är att skapa en mera trivsam och levande gatumiljö med separata körfält uppdelade av en trädallé med cykelbanor i mitten. På så sätt får handeln längs gatan bättre utvecklingsmöjligheter och det skapar ökat utrymme för till exempel uteserveringar på de breddade gångbanorna.

 

Publicerad: 15 oktober 2019