Till navigation Till innehåll (s)
Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

Centrala Turebergs utveckling 

Utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter. Målet är att området ska fortsätta utvecklas som en trivsam och färgstark stadsmiljö med den nya Malmparken som mötesplats, fler bostäder samt bättre gång- och cykelstråk.

Aktuell stadsutveckling i centrala Tureberg

Tingsrätten flyttar in i nya Färgskrapan

Attunda tingsrätt har byggts ut och blivit en av landets största tingsrätter. Det nya huset, som står helt klart under 2020, går under namnet Färgskrapan och är med sin utformning och höjd ett nytt landmärke i Sollentuna. I de nedre delarna finns lokaler för tingsrätten medan de övre våningarna hyrs ut till andra verksamheter. 

Malmparken

Under sommaren 2019 invigde vi delar av nya Malmparken och till hösten 2020 är hela parken klar.  Malmparken är en mötesplats för alla åldrar och intressen med möjlighet till olika aktiviteter för boende i och kring Sollentuna. Utformningen av den nya parken är till stor del resultatet av den medborgardialog som genomfördes 2016. 

I Malmparken finns soldäck och hängmattor, grillplatser och sittplatser, utegym, löparbana, lekplats, vattenlek, skatepark, boulebana, beachvolleybollplan, basketplan, bollplan och isbana.

Omläggningsarbetet av ledningarna på gräsytan som gjorts under hösten 2020 är klara och godkända. Stängslet runt ytan kommer dock vara kvar till våren 2021 då ny gräsmatta ska läggas.

Tusbystråket förbättras

I samband med bygget av Färgskrapan har Tusbystråket fått en bredare gång- och cykelväg. På markplan i Färgskrapan finnas lokaler för butiker och caféer. Arbetena längs Tusbystråket blev slutbesiktigade och godkända i slutet av 2020. Några arbete längs Tingsvägen återstår som blir helt klara till februari 2021. 

Mässområdet får nya kvarter

I de nya kvarteren vid gamla mässområdet pågår förberedelser för ca 700 nya bostäder samt lokaler för handel, kontor och andra verksamheter. I samband med den nya bebyggelsen är planen även att bygga om och ansluta den södra delen av Malmvägen direkt till Turebergsleden.

Turebergsleden som stadsgata

I samband med att bostäder byggs på gamla mässområdet är planen att Turebergsleden byggs om till en alléplanterad stadsgata med gång- och cykelväg. Avsikten är att utforma gator och torg inom området till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. 

Här kan du ställa frågor om byggnation i centrala Tureberg. 

Ladda ned högupplöst illustration över Malmparken. 

 

Film Malmparkens återinvigning