Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Centrala Tureberg utvecklas

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Tureberg har området kring Malmparken börjat förändras under våren 2018. Här kommer flera byggarbeten pågå i etapper under 2018-2020, vilket innebär att störande ljud och begränsad framkomlighet kan uppstå.

Det här byggs:

Malmparken

Från sommaren 2019 är nya Malmparken invigd - en mötesplats för olika åldrar och intressen med möjlighet till olika aktiviteter för boende i och kring Sollentuna. Utformningen av den nya parken är till stor del resultatet av den medborgardialog som genomfördes 2016.

 

I Malmparken finns soldäck och hängmattor, grillplatser och sittplatser, utegym, löparbana, lekplats, vattenlek, skatepark, boulebana, beachvolleybollplan, basketplan, bollplan och isbana.

Mässområdet ersätts av nya kvarter

I de nya kvarteren vid gamla mässområdet byggs ca 600 bostäder och lokaler för handel, kontor och andra verksamheter. I samband med att byggnationen byggs även södra delen av Malmvägen om och ansluts direkt till Turebergsleden.

Tingsrätten flyttar in i nya Färgskrapan

Attunda tingsrätt byggs ut och utformas till ett landmärke i Sollentuna. Bygget går under namnet Färgskrapan och startade under hösten 2017. År 2020 beräknas huset på 15 000 kvm stå klart.

Tusbystråket förbättras

I samband med att den nya Tingsrättsbyggnaden (Färgskrapan) byggs kommer även en del av Tusbystråket att byggas om. På markplanet i nya Färgskrapan kommer det finnas lokaler för butiker och caféer.

 

Frågor om arbetet

Om du har frågor om något av projekten under byggtiden är du välkommen att skicka in dessa i vårt webbformulär. Mer information hittar du även i vårt projektkontor på Hvidovrestråket 3, välkommen förbi!

Här kan du ställa frågor om byggnation i västra Tureberg. 

Här kan du ladda ned illustrationen högupplöst. 

 

Planer för framtiden:

Radhus på taken

I kvarteret Traktören vid Malmvägen kan radhus på taken bli verklighet i både södra och norra änden. Fastighetsägarna har ansökt om ändring av detaljplan för att kunna bygga radhus på sina befintliga hus.

Malmvägen som boulevard

Ett arbete med att omvandla Malmvägen till en boulevard har påbörjats. Syftet är att skapa en mera trivsam och levande gatumiljö med separata körfält uppdelade av en trädallé med cykelbanor i mitten.

På så sätt får handeln längs gatan bättre möjligheter att utvecklas och det skapas ökat utrymme för till exempel uteserveringar på de breddade gångbanorna.

Turebergsleden som stadsgata

För framtiden finns planer på att Turebergsleden byggs om till en alléplanterad stadsgata. Avsikten är att gator och torg inom området ska utformas till trivsamma platser, så att de lockar till vistelse och möten. Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras inom området.

Publicerad: 24 juli 2019