Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten 

 • Begränsad framkomlighet på Norrvikenleden vid Bredden

  Inför öppning av en ny handelslokal (Biltema) sommaren 2020 genomförs från februari till slutet av maj arbeten på Norrvikenleden nära gränsen till Upplands Väsby och i höjd med Breddens handelsplats.

 • Begränsad framkomlighet på Norrvikenleden

  Vi bygger ut det det regionala cykelstråket, Märstastråket, på Norrvikenleden mellan Trafikplats Rotebro och Kistavägen. Arbetena har bland annat påverkat trafiksignalerna vid Norrviken centrum.

 • Begränsad framkomlighet vid Torgvägen

  I samband med byggandet av E4 Förbifart Stockholm kommer det att dras en ny vattenledning i Töjnan, längs med fotbollsplanen och in på Torgvägen. Det innebär begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägarna i området. Arbetet pågår...

 • Nytt bullerplank Vibyvägen/Orsavägen

  Ett nytt bullerplank ska sättas upp på Vibyvägen vid Orsavägen. Det innebär att den busshållsplatsen stängs under tiden arbetet pågår. Resande hänvisas till busshållsplatsen på Humlevägen istället. Arbetet kommer pågå under perioden...

 • Renovering av Bro vid Rotebro centrum

  Under januari påbörjas en renovering av bron vid Rotebro centrum. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av mars. Under tiden renoveringen pågår kommer gående hänvisas till en annan väg som är utmärkt med skyltar.

 • Gång och cykelväg vid Hammarbacken avstängd

  Gångporten för gående och cyklister under E4 vid Hammarbacken in till Järvafältet kommer vara stängd mellan 13 januari och 5 april 2020.

 • Nytt bullerplank längs Emblavägen

  Bullerplanket längs Emblavägen ska bytas ut under perioden 16 december - 29 februari. Trafiken kommer regleras med trafiksignaler under tiden arbetet pågår.

 • Begränsad framkomlighet på Kungsvägen

  Begränsad framkomlighet på Kungsvägen 16-29 december på grund av anläggningsarbete. Delar av arbetet på sträckan kommer utföras nattetid. Var uppmärksam på skyltningen på platsen!

 • Omläggning av påfart till E4 södergående

  Påfarten från Norrortsleden mot E4 i södergående riktning läggs om till en tillfällig väg från kl. 21.00 onsdag 27 november. Var uppmärksam på skyltningen!

 • Vägarbeten vid Sjöbergs C

  Delar av gång- och cykelvägen vid Sjöberg centrum är avstängda under tiden centrumet byggs om. En tillfällig gång- och cykelväg går istället runt parkeringen i närheten. Byggperioden beräknas pågå till slutet av 2020.

 • Begränsad framkomlighet på Silverdalsvägen

  Begränsad framkomlighet på Silverdalsvägen mellan Tegelhagsvägen och Utbildning Silverdal till slutet av januari 2020. Det beror på att SEOM gör ett fjärrvärmeschakt för att kunna koppla in fjärrvärme till de nya bostäderna i kvarteret...

 • Ekollonvägen avstängd för genomfart

  SEOM ska utföra ett schaktarbete som kräver att de måste stänga av Ekollonvägen för genomfart under september-december. Under tiden kommer en tillfällig väg anläggas mellan Ekollonvägen och Ryavägen.

 • Pålningsarbeten vid Väsjö torg

  Efter viss förskjutning kommer pålningsarbeten att starta på Väsjö torg från slutet av november. Den planerade perioden för arbetet är från oktober 2019–juni 2020. Arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl 07:00–19:00.

 • Begränsad framkomlighet i korsningen Hovslagar-/Frestavägen

  Framkomligheten till Hovslagarvägen från Frestavägen kommer att vara begränsad under juni till oktober då arbetet med att återställa gångvägen och gatan kommer att pågå.

 • Markarbeten i Rotebro

  Från april till november 2019 pågår arbeten för att bredda Rotebroleden. Under arbetstiden kommer hela gångbanan att vara avstängd. Omledningsskyltning kommer att finnas.

 • Tusbystråket byggs om

  Tusbystråket som går från Sollentunas pendeltågsstation mot Malmparken kommer att byggas om och öppnas upp mot den nya tingsrättsbyggnaden och Malmparken. Rivningsarbetet startade i februari 2019. Sommaren 2020 planeras arbetet vara...

 • Arbeten i Edsängen

  SEOM utför ledningsarbeten på Skogsängsvägen. Arbetet omfattar nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjö torg samt omläggning av befintliga ledningar.