Till navigation Till innehåll (s)

Trafiksäkerhet

Sollentuna kommun genomför en mängd trafiksäkerhetsåtgärder men för att skapa en säker trafikmiljö krävs att alla tar sitt ansvar.

Gemensamt ansvar

Kommunen kan inte med regler och fysiska åtgärder ensamt skapa en säker trafikmiljö. Alla har ansvar för säkerheten i trafiken. Och alla trafikanter måste ta ansvar för sin egen och andras säkerhet genom att hålla sig till de lagar och bestämmelser som finns. Det går inte att skylla på samhället när en olycka inträffar utan den enskilde trafikanten har alltid störst ansvar. Det är först när vi alla hjälps åt som en trafiksäker miljö kan skapas.

Sollentuna kommuns ansvar är att skapa ett så säkert trafiksystem så att olyckor i så hög grad som möjligt förhindras men i de fall där de ändå inträffar inte får så svåra följder. Att helt undvika olyckor är i praktiken inte möjligt eftersom människor alltid kommer att begå misstag.

Trafiksäkerhet och trygghet

Trafiksäkerhet och trygghet är två begrepp som ofta används tillsammans. De är nära sammankopplade eftersom trygghet kan beskrivas som den upplevda känslan av säkerhet. Tryggheten kan alltså öka genom att den faktiska trafiksäkerheten förbättras. Men den kan också öka genom att känslan av säkerhet ökar. 

Trafiksäkerhet vid tomten

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Så kan du kan hjälpa till.

Frågor och svar om trafiksäkerhet

 

Mer läsning för dig