Till navigation Till innehåll (s)

Lite andra saker som kan vara bra att veta

Står du i bostadskö?

Även om du vill ansöka om en bostad med särskild service är det viktigt att du ställer dig i bostadskö. Sollentunahems bostadskö är gratis och i den kan du stå från att du fyller 16 år.

Aktivitetsersättning 

Från och med juli det år du fyller 19 år kan du ansöka om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. Du behöver då ha ett läkarintyg som intygar att du inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det går bra att ansöka om aktivitetsersättning även om du fortfarande går i skolan. Tänk på att Försäkringskassan har lång handläggningstid, så var ute i god tid!

God man

Om du behöver stöd med att sköta din ekonomi, bevaka dina rättigheter och skyldigheter i samhället kan du få hjälp av en god man. En god man kan även hjälpa till att se till att du får den vård- och omsorg du behöver. Till exempel att du får rätt stöd i ditt boende och på daglig verksamhet.

För att ansöka om god man vänder du dig till kommunens överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden i Norrort

Insatser som avslutas

När du slutar skolan har du inte längre möjlighet att vara kvar på din korttidstillsyn, utan den insatsen kommer att avslutas. Har du andra insatser så kan dessa behöva ses över och eventuellt anpassas utifrån att du inte längre kommer gå kvar i skolan och då räknas som vuxen. Tillsammans med din LSS-handläggare kommer du fram till vad som blir bäst för just dig.

Habiliteringen 

Habiliteringen erbjuder råd, stöd och behandling till dig som har en funktionsnedsättning. De erbjuder även råd och stöd till föräldrar, närstående och nätverk. För de flesta av habiliteringens verksamheter krävs ingen remiss. Det som krävs är att du har gått igenom en utredning eller att du på annat sätt kan visa att du tillhör målgruppen.

www.habilitering.se