Till navigation Till innehåll (s)

Flytta hemifrån

Boendestöd

När du flyttar till en egen lägenhet har du möjlighet att få stöd med att klara din vardag. Om du inte har behov av stöd från personal dygnet runt kan du ansöka om insatsen boendestöd. Boendestöd utförs i ditt egna hem, måndag-söndag mellan kl. 07.00-23.00. Tillsammans med din LSS-handläggare gör du en plan över hur många timmar per vecka du har behov av.

Träfflokal Solstrålen

Om du blir beviljad boendestöd har du även möjlighet att vistas i boendestödets träfflokal, Solstrålen, i Rotebro. Den har öppet på vardagar kl. 16.00-22.00 och på helger och röda dagar kl. 12.00-22.00. Där kan du umgås med andra, fika och delta i olika aktiviteter som anordnas. Insatsen är kostnadsfri.

Solstrålen

Bostad med särskild service enligt LSS

Om du inte klarar av att bo i en egen lägenhet med till exempel boendestöd och har ett stödbehov som sträcker sig över hela dygnet kan du begära en bostad med särskild service enligt LSS. Det gör du hos din LSS-handläggare som då kommer utreda om behovet finns. Det är viktigt att du hör av dig i god tid då det kan ta tid att hitta ett boende om du beviljas insatsen.

Bostad med särskild service

Bostadstillägg

Om du blivit beviljad aktivitetsersättning kan du även ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Bostadstillägget kan vara en bra hjälp för att betala hyran i till exempel en bostad med särskild service eller om man bor i en egen lägenhet med boendestöd.