Till navigation Till innehåll (s)

Tandvård

Du som är beviljad en insats enligt LSS har rätt till ett tandvårdsintyg.

Tandvårdsintyget är ett högkostnadsskydd för nödvändig tandvård för dig som är över 19 år. Det ger dig rätt att få munhälsobedömning och individuell rådgivning.

Kontakta din LSS-handläggare för att få tandvårdsintyget.

Mer information finns på 1177

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet