Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Tandvård 

Du som är beviljad en insats enligt LSS har rätt till ett tandvårdsintyg.

Tandvårdsintyget är ett högkostnadsskydd för nödvändig tandvård för dig som är över 19 år. Det ger dig rätt att få munhälsobedömning och individuell rådgivning.

Kontakta din LSS-handläggare för att få tandvårdsintyget.