Till navigation Till innehåll (s)

Rådgivning och personligt stöd

Råd och stöd enligt LSS är ett komplement till andra insatser inom sjukvården samt socialtjänsten.

Råd och stöd enligt LSS kan gälla stöd av till exempel:

  • psykolog
  • kurator
  • arbetsterapeut
  • logoped
  • sjukgymnast
  • specialpedagog
  • dietist.

Sök stödet hos Habiliteringscenter Sollentuna

Denna insats söker du hos landstingets habilitering. Här kan även dina anhöriga få stöd.

Habiliteringscenter Sollentuna för ungdomar och vuxna