Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Rådgivning och personligt stöd 

Råd och stöd enligt LSS är ett komplement till andra insatser inom sjukvården samt socialtjänsten.

Råd och stöd enligt LSS kan gälla stöd av till exempel:

  • psykolog
  • kurator
  • arbetsterapeut
  • logoped
  • sjukgymnast
  • specialpedagog
  • dietist.

Denna insats söker du hos landstingets habilitering. Här kan även dina anhöriga få stöd.

Habiliteringscenter Sollentuna för ungdomar och vuxna