Till navigation Till innehåll (s)

Korttidstillsyn för ungdom 

Om du är över 12 år och inte kan vara hemma själv efter skolan kan du beviljas korttidstillsyn. Det är ett fritids där finns andra ungdomar och personal. På loven kan du vara där hela dagen.

Välj utförare själv

Korttidstillsyn ingår i kommunens valfrihetssystemet. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilken utförare som ska ansvara för ditt stöd.

 • Omsorg & Stöd

  Utvecklingspedagogik Sverige AB

  Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder en aktiv fritid i små grupper med goda vuxenförebilder. Personalen arbetar både i skola och på fritids vilket skapar trygghet och förutsägbarhet. Vi har god kunskap om autism och ungdomar i...

 • Omsorg & Stöd

  Kärrdalsskolan

  Kärrdalsgården bedriver fritids (korttidstillsyn) för elever på eftermiddagar efter skolans slut samt heldagar under skolloven och studiedagar.

 • Omsorg & Stöd

  Helleborus korttids

  Helleborus korttids leds av en enhetschef med gedigen erfarenhet av personkretsen och kunskap om autismspektrum. Alla som arbetar på Helleborus ska ha synnerligt goda kunskaper om Autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.