Till navigation Till innehåll (s)

Boendestöd

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, eller komma igång med olika sysslor, kan du få hjälp i form av boendestöd.

Boendestödet kan till exempel hjälpa dig att:

 • skapa struktur och rutiner för att hålla ordning i ditt hem
 • planera veckan
 • ta initiativ till aktiviteter 
 • gå till affären
 • göra bankärenden 
 • gå till läkaren. 

När du har boendestöd ska du vara delaktig i de aktiviteter ni utför. 

Boendestöd kan du även få om du bor hemma hos dina föräldrar om du är 18 år eller äldre.

Välj utförare själv

Boendestöd ingår i kommunens valfrihetssystemet. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilket företag som ska ansvara för ditt stöd. 

Här kan du läsa vilka företag du kan välja mellan. 

 • Akedo Omsorg - Boendestöd

  Vi erbjuder individanpassade vård- och omsorgstjänster som är inriktade mot äldre och funktionshindrade. 

 • Axla Omsorg

  Just nu går det inte att välja det här företaget. Hela verksamheten bygger på omsorg och har som mål att arbeta efter värderingen att alla har rätt till ett bra och värdigt liv. Genom våra tjänster gör vi det möjligt.

 • Funkisgruppen - Boendestöd

  Funkisgruppen Boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar och behov.

 • InDies LSS AB

  InDies Boendestöd ger kvalitetssäkrad omsorg baserat på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism

 • Livis omsorg - Boendestöd

  Just nu kan du inte välja det här företaget. Sedan 2017 har Livis Omsorg arbetat utefter samma värderingar; att erbjuda en enklare vardag. Boendestöd ska utformas efter dina behov och möjligheter.