Till navigation Till innehåll (s)

Boendestöd 

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, eller komma igång med olika sysslor, kan du få hjälp i form av boendestöd.

Boendestödet kan till exempel hjälpa dig att skapa struktur och rutiner för att hålla ordning i ditt hem, planera veckan, ta initiativ till aktiviteter och ge muntligt stöd och vägledning. Du kan också få hjälp med att göra ärenden så som att gå till affären, göra bankärenden eller gå till läkaren.

Boendestöd kan du även få om du bor hemma hos dina föräldrar om du är 18 år eller äldre.

Kommunens boendestöd driver en träfflokal som du som inte bor i LSS-bostad kan gå till. Där kan du umgås med andra, fika och delta i olika aktiviteter som anordnas. Insatsen är kostnadsfri och lokalen ligger i Rotebro.

Har du frågor om boendestöd?

Välj utförare själv

Boendestöd ingår i kommunens valfrihetssystemet. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilken utförare som ska ansvara för ditt stöd.