Till navigation Till innehåll (s)

Boendestöd

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, eller komma igång med olika sysslor, kan du få hjälp i form av boendestöd.

Boendestödet kan till exempel hjälpa dig att:

 • skapa struktur och rutiner för att hålla ordning i ditt hem
 • planera veckan
 • ta initiativ till aktiviteter 
 • gå till affären
 • göra bankärenden 
 • gå till läkaren. 

När du har boendestöd ska du vara delaktig i de aktiviteter ni utför. 

Boendestöd kan du även få om du bor hemma hos dina föräldrar om du är 18 år eller äldre.

Välj utförare själv

Boendestöd ingår i kommunen valfrihetssystem. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilket företag som ska ansvara för ditt stöd.

Här listas de företag du kan välja mellan. 

 • Akedo Omsorg - Boendestöd

  Vi erbjuder individanpassade vård- och omsorgstjänster som är inriktade mot äldre och funktionshindrade. 

 • Funkisgruppen - Boendestöd

  Funkisgruppen Boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar och behov.

 • InDies Omsorg AB

  InDies Boendestöd ger kvalitetssäkrad omsorg baserat på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism.

 • Livis omsorg - Boendestöd

  Just nu kan du inte välja det här företaget.