Till navigation Till innehåll (s)

Boendestöd

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, eller komma igång med olika sysslor, kan du få hjälp i form av boendestöd.

Boendestödet kan till exempel hjälpa dig att skapa struktur och rutiner för att hålla ordning i ditt hem, planera veckan, ta initiativ till aktiviteter och ge muntligt stöd och vägledning. Du kan också få hjälp med att göra ärenden så som att gå till affären, göra bankärenden eller gå till läkaren. 

Boendestöd kan du även få om du bor hemma hos dina föräldrar om du är 18 år eller äldre.

Kommunens boendestöd driver en träfflokal som du som inte bor i LSS-bostad kan gå till. Där kan du umgås med andra, fika och delta i olika aktiviteter som anordnas. Insatsen är kostnadsfri och lokalen ligger i Norrviken.

Har du frågor om boendestöd?

Välj utförare själv

Boendestöd ingår i kommunens valfrihetssystemet. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilken utförare som ska ansvara för ditt stöd.

 • Akedo Omsorg - Boendestöd

  Vi erbjuder individanpassade vård- och omsorgstjänster som är inriktade mot äldre och funktionshindrade. 

 • Funkisgruppen - Boendestöd

  Funkisgruppen Boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar och behov.

 • TeaM NaMi - Boendestöd

  Ej längre valbara.

 • InDies LSS AB

  InDies Boendestöd ger kvalitetssäkrad omsorg baserat på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism

 • Livis omsorg - Boendestöd

  Sedan 2017 har Livis Omsorg arbetat utefter samma värderingar; att erbjuda en enklare vardag. Boendestöd ska utformas efter dina behov och möjligheter.