Till navigation Till innehåll (s)

Avlösarservice

Ibland behöver dina föräldrar göra saker utan dig. De kanske behöver gå på ett möte, handla eller göra något med dina syskon. Då kan en avlösare komma hem till dig. Ni kan göra något tillsammans hemma hos dig eller i närområdet.

Med en avlösare kan du till exempel baka eller titta på film. Ni kan också ta en promenad eller gå till en lekpark i närheten av där du bor. 

Välj utförare själv

Avlösarservice ingår i kommunen valfrihetssystem.Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilket företag som ska ansvara för ditt stöd. 

Här listas de företag du kan välja mellan. 

 • AB Solom

  Vi är den kommunala utföraren till barn/ungdomar. Vi har en bred kompetens när det gäller olika funktionsnedsättningar.

 • Adela Omsorg

  Vi hjälper Dig på det sätt Du önskar utifrån dina önskemål och ditt funktionshinder! Personalen har många års erfarenhet och Du får hjälp av den personal Du känner Dig trygg med och har förtroende för!

 • Akedo Omsorg

  Vi erbjuder individanpassade vård- och omsorgstjänster som är inriktad mot äldre och funktionshindrade.

 • Funkisgruppen

  Vårt arbete bygger på vår värdegrund, som uttrycks i värdeorden Professionellt, Ansvarsfullt, Respektfullt och Tydligt, samt på vår humanistiska människosyn.

 • Sollentuna Omsorg

  Sollentuna Omsorg erbjuder insatser till just dig som bor i Sollentuna, vår utgångspunkt är din vardag, dina rutiner och dina önskemål. 

 • Nanny.nu

  Nanny.nu inriktning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett utvecklande, tryggt och glädjefyllt sammanhang där alla barn och vuxna får bästa möjliga förutsättningar i livet i deras strävan att bli självständiga individer.