Till navigation Till innehåll (s)

Avlösarservice 

Ibland behöver dina föräldrar göra saker utan dig. De kanske behöver gå på ett möte, handla eller göra något med dina syskon. Då kan en avlösare komma hem till dig. Ni kan göra något tillsammans hemma hos dig, till exempel baka eller titta på film.

Välj utförare själv

Avlösarservice ingår i kommunens valfrihetssystemet. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilken utförare som ska ansvara för ditt stöd.

 • Omsorg & Stöd

  Funkisgruppen

  Vårt arbete bygger på vår värdegrund, som uttrycks i värdeorden Professionellt, Ansvarsfullt, Respektfullt och Tydligt, samt på vår humanistiska människosyn.

 • Omsorg & Stöd

  1:a Aktiva valet AB

  Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta med barn som tillhör LSS därför tar vi emot alla barn oavsett diagnos. Det är själva förhållningssättet och bemötandet med barnet som är viktigt.

 • Omsorg & Stöd

  Adela Omsorg - Avlösarservice

  Vi hjälper Dig på det sätt Du önskar utifrån dina önskemål och ditt funktionshinder! Personalen har många års erfarenhet och Du får hjälp av den personal Du känner Dig trygg med och har förtroende för!

 • Omsorg & Stöd

  Akedo Omsorg & Personlig Assistans

  Vi erbjuder individanpassade vård- och omsorgstjänster som är inriktad mot äldre och funktionshindrade. Ett flexibelt och engagerat gäng med lång erfarenhet inom vården som sätter stort fokus på människans drivkraft att vilja styra...

 • Omsorg & Stöd

  Sollentuna Omsorg - Avlösarservice

  Sollentuna Omsorg erbjuder insatser till just dig som bor i Sollentuna, vår utgångspunkt är din vardag, dina rutiner och dina önskemål. 

 • Omsorg & Stöd

  AB Solom

  Vi är den kommunala utföraren till barn/ungdomar. Vi har en bred kompetens när det gäller olika funktionsnedsättningar.

 • Omsorg & Stöd

  Real Omsorg AB (ROSSAB)

  ROSSAB har bred kompetens och lång erfarenhet inom vård av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism och autismliknande störningar samt barn med ADHD diagnos, demens, MS, Parkinson och stroke.

 • Omsorg & Stöd

  Kura Omsorg - Avlösarservice

  Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och värdigt liv där samarbete och gemenskap är värdefulla ledord.