Till navigation Till innehåll (s)

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning där du kan arbeta med många olika saker. Du kan till exempel syssla med datorer, musik, måla, praktisera eller jobba med något annat du tycker är roligt och givande.

Om du har slutat skolan och du på grund av din funktionsnedsättning inte kan få ett arbete kan du beviljas daglig verksamhet. Syftet är att du ska ha något meningsfullt att göra på dagarna. På daglig verksamhet kan du göra många olika saker, till exempel måla, snickra eller något annat som du tycker är roligt och givande.

Tillfälligt stängda eller anpassade verksamheter

Daglig verksamhet har stegvis öppnats sedan början av sommaren, med en anpassad verksamhet som till stor del bedrivs ute. Samtliga verksamheter kommer att vara öppna från den 21 september. Anpassningar som är gjorda innebär nya rutiner för att motverka trängsel i hallar, omklädningsrum och andra utrymmen, att fler aktiviteter utförs utomhus samt att personal uppmuntrar besökare till god handhygien och hostetikett.

Du väljer själv verksamhet

Daglig verksamhet ingår i kommunens valfrihetssystem. Det betyder att du som har fått daglig verksamhet får välja vilken verksamhet som du ska vara på.