Till navigation Till innehåll (s)

Hemtjänst, larm, mat, dagverksamhet och korttidsboende

Avgifter, blanketter, autogiro och överklagande av beslut.

Avgifter 2023

 • Hemtjänst
  226 kronor per timme
 • Trygghetslarm
  228 kronor per månad
 • Biståndsbedömd dagverksamhet
  50 kronor per dag
 • Korttids- och växelboende
  78 kronor per dygn

Kostnad för mat (dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet)

 • Mat på dagverksamhet
  49 kronor per dag
 • Mat på korttids- och växelboende
  128 kronor per dygn

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddets maxtaxa för är 2 349 kr kronor per månad och gäller för hemtjänstavgift samt avgifter för trygghetslarm, leverans av matlåda, biståndsbedömd dagverksamhet, korttidsvistelse och vård och omsorg i äldreboende, men inte för matkostnader. Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än max 2 349 kr kronor per månad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.

Avgift för matlåda

Du betalar din avgift för matlåda direkt till ditt hemtjänstföretag alternativt till den leverantör av matlåda som ditt hemtjänstföretag har avtal med.

Betala matlåda med autogiro

Ta kontakt med ditt hemtjänstföretag och be dem om att få betala med autogiro. 

Blanketter