Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter vid insatser (LSS) och boende för unga (SoL)

Har du frågor om din avgift?

Avgifter vid insatser enligt LSS

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

384 kr per månad. Juli månad är avgiftsfri.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ( Korttidshem, stödfamilj och/eller lägervistelse)

140 kr per dygn.

Boende i familjehem eller i bostad med särskilt stöd för barn och ungdomar från 18 år

3 326 kr per månad.

2 474 kr per månad. Avser personer som har annan verksamhet under vardagarna, till exempel skola.

Boende i familjehem eller i bostad med särskilt stöd för barn och ungdomar under 18 år

Kommunen tar ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när deras barn får vård i ett annat hem. Det görs en individuell beräkning utifrån respektive förälders inkomst. Beloppet motsvarar max 1 923 kr per månad och förälder.

Avgifter vid boende enligt SoL

Avgift för vård och omsorg

2 575 kr per månad

Kostnad för mat

4 189 kr per månad

Avgifter för hemtjänst

Avgifter för hemtjänst

Ändring av avgift

Ditt avgiftsbeslut kan ändras om din inkomst, ditt civilstånd, din bostadskostnad (inklusive bostadsbidrag och bostadstillägg) eller ditt behov av förhöjt förbehållsbelopp förändras. Alla dessa förändringar måste du själv meddela kommunen så att de kan ändra ditt avgiftsbeslut. Detta gäller om du har hemtjänstinsatser. 

Autogiro

E-faktura

Du anmäler själv e-faktura via din bank.

Mer läsning för dig