Till navigation Till innehåll (s)

Anhöriggrupper

Är du anhörig till person med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning? Att hjälpa till är ofta en självklarhet som kan ge mycket glädje, men ibland kan du behöva stöd för att orka hjälpa. Det stödet kan du få av oss.

Samtalsgrupperna vänder sig till dig som bor i Sollentuna kommun eller har en anhörig som bor här. Vi erbjuder regelbundet samtal i grupp med fokus på upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig. Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal och gemenskap. Samtalen leds av anhörigkonsulent Katarina Ericson. Det är kostnadsfritt att delta. 

Anhörig till person med neurologisk sjukdom

Välkommen att delta i en anhöriggrupp för dig som stöttar, vårdar eller hjälper en vuxen familjemedlem med neurologisk sjukdom eller skada.

Här får du möjlighet att träffa andra i samma situation. Du får råd om hur du kan hantera vardagen och må bra själv. Vi träffas för samtal och gemenskap där vi kan utbyta erfarenheter. Du deltar kostnadsfritt och vi bjuder på fika!

För dig med anhörig som har kognitiv svikt/demenssjukdom

Samtalsgrupp för dig som stöttar eller vårdar din partner eller vän med kognitiv svikt/demenssjukdom. I gruppen ges möjlighet att träffa andra i samma situation, få prata om det som känns tungt, skratta tillsammans samt få stöd och verktyg för att kunna hantera din vardagssituation. 

Vi ses vid sju tillfällen där varje tillfälle har ett tema. Genom filmer och samtal närmar vi oss frågor som kan vara svåra att hantera på egen hand. Till exempel kärlek, sorg och framtiden. 

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Antalet platser är begränsat.

  • Plats: Turebergshuset; Sollentuna kommunhus. Turebergstorg 1
  • Datum: Uppstart 4/4 därefter 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 16/5 kl 10-12 med avslutning 30/5 klockan 14-16.

Anmälan

För frågor och information samt anmälan: 

E-post: katarina.ericsson@sollentuna.se

Telefon: 08-579 215 31

Shared reading

Vi möts i litteraturen – en anhöriggrupp med inspirerande boksamtal. Ewa Rensjö, utbildad läsledare från Biblioteken i Sollentuna, leder samtalen. Inga förberedelser eller förkunskaper krävs. Du får träffa andra anhöriga i den läsfrämjande gemenskapen ”Shared reading” och får ett avbrott i vardagen.  Du deltar kostnadsfritt. Gruppen startar när minst fyra deltagare har anmält sig.

Sinnenas stund

Välkommen på avkopplande stund där vi stimulerar våra sinnen på olika sätt. En stund att ta hand om dig själv och samtidigt träffa andra i liknande situation. 

Träffarna innehåller

  • Samtal om att vara anhörig
  • Närvaroövningar
  • Högläsning
  • Skapande
  • Rörelse

Anmäl dig till anhöriggrupperna

Du behöver anmäla dig för att kunna vara med  i en grupp eftersom antalet deltagare är begränsat. Gruppen startar när minst sex deltagare har anmält sig, förutom Shared reading som startar redan vid minst 4 deltagare.  Datum för när nästa års grupper startar kommer längre fram, men du kan redan nu anmäla ditt intresse.

Anmäl dig till: 

E-post: katarina.ericsson@sollentuna.se

Telefon: 08-579 215 31

Anhörig till person med beroendeproblematik

Är du anhörig till en vuxen person med alkohol-, drog eller spelproblem? Sollentuna beroendemottagning erbjuder dig som bor i kommunen att delta i anhöriggrupp vid 6 tillfällen.

Träffarna är utformade som en självhjälpsgrupp med gruppsamtal. Vi utgår från ett evidensbaserat program som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Varje träff har olika teman. Det kan handla om möjliggörande beteende, kommunikation, skuldkänslor, sorg och skam. Syftet med samtalen är att du ska kunna uppnå eget välbefinnande även om din närstående inte vill eller kan göra en förändring.

Anhöriggrupp för anhöriga till person med beroendeproblematik

  • Datum: 7/3, 21/3, 11/4, 18/4, 16/5 och 30/5 (torsdagar)
  • Tid: 16:00-18:00
  • Plats: Beroendemottagningen, Tingsvägen 17A

Frågor och anmälan

Har du frågor och önskar mer information? Eller vill du anmäla dig till gruppen? Då kan du höra av dig via telefon eller e-post.

 

Mer läsning för dig