Till navigation Till innehåll (s)

Lokalföreningar

Vi samarbetar med olika lokalföreningar i Sollentuna som Värmekällan RSMH, Musketörerna, LifeRing självhjälpsgrupp, Attention, Inflytanderådet och KUL-team. Många av dem anordnar olika aktiviteter.

Värmekällan RSMH

Värmekällan Sollentuna är en lokalförening inom RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa. Vi arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Du välkomnas in i en gemenskap och tillhörighet där vi stöttar och hjälper varandra och vi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter och cirklar i syfte att stärka din självkänsla med glädje och tilltro till dina egna förmågor.

Under 2020 kommer vi att ordna våra medlemsträffar på lördagar några gånger per månad i Vita villan, som vi får låna av kommunen. Oftast bjuder vi då in någon gäst som inleder med att berätta kring något intressant och aktuellt tema. Ofta handlar föreläsningen om återhämtning men även om andra hälsofrågor, kultur, friskvård och motion mm. Vi ordnar även gemensamma fester inför storhelger. Varje termin ordnar vi också ett par studiecirklar. I början av mars startar våra två studiecirklar under våren. Inom Cirkeln Skaparglädje, målar vi eller handarbetar, skriver, pysslar och umgås samt fikar förstås. Inom cirkeln Återhämtning samtalar vi kring viktiga eller aktuella frågor i våra liv! Men även här har vi möjligheten att fortsätta att träna på olika sätt att uttrycka tankar och känslor, som genom att måla, handarbeta eller skriva egna texter som läses upp, etc. Vi kommer även att reflektera kring verk av kända målare och författare.

Under 2019 kommer vi också att ordna aktiviteter som går ut på att lära oss mera av vår egen hembygd, både nutida och i historiskt perspektiv. Vi kommer därför bl a att ordna några historiska kulturutflykter inom vår egen kommun. Under hösten kommer vi dessutom att göra en utflykt till något konstmuseum, förslagsvis till det nyöppnade Nationalmuseet. Vid något tillfälle per år går vi på bio tillsammans.

Vi samlar in och förmedlar kontinuerligt information om olika aktuella brukarfrågor till våra medlemmar. Ett för oss viktigt inslag är därför att både förtroendevalda och medlemmar deltar i aktiviteter såsom utbildningar och seminarier som ordnas av RSMH-distriktet, RSMH-förbundet, någon annan lokalförening, NSPH, vår kommun eller också något studieförbund, t. ex.

För oss är samverkan med Sollentuna kommun och Nordvästra Psykiatriområdet viktiga inslag i vår verksamhet. Därför är vi aktivt representerade i Inflytanderådet i Sollentuna kommuns socialpsykiatri samt Brukarrådet inom Nordvästra Psykiatriområdet.

För vidare information om aktuella händelser kontakta RSMH Värmekällan

info.varmekallan@rsmhstockholm.se eller tel. 076-225 225 1 eller 072-0268 275.

Musketörerna i Sollentuna- En för alla – alla för en

Musketörerna i Sollentuna är en brukarstyrd ideell förening som arbetar tillsammans med personer som är eller har varit i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik.  I Musketörerna är det de utsatta själva som driver organisationen och får stöd att tala i egen sak. Vita Villan är Musketörernas mötesplats där vi på olika sätt hittar vägar till ett värdigt och meningsfullt liv.-där erbjuder vi våra besökare dusch och tvättmöjlighet, klädbyten och mat, lyssnar på olika föreläsningar och håller möten.

Musketörernas öppettider

Mån kl. 16.30-20.30
Tis kl. 17-21
Ons kl. 15-20
Fre kl. 15-19

Kontakt: info@musketorernaisollentuna.se

LifeRing självhjälpsgrupp Sollentuna

LifeRing är en stödgrupp för alla som vill bli och hålla sig nyktra och drogfria. Våra möten är sekulära. Mötena använder inga böner eller andra religiösa inslag. LifeRing är inte ett tolvstegsprogram. Fokus ligger på färska händelser i deltagarnas liv, den senaste veckan och veckan som kommer. Vi uppmuntrar samspråk mötet igenom. Med samspråk menar vi att alla deltagare som vill ställer frågor och att vi ger positivt gensvar och samtalar på ett avslappnat och stödjande sätt. Mötena är helt konfidentiella, det som sägs under mötet stannar där.  Det är helt kostnadsfritt. Personer som tar föreskriven medicin enligt ordination av läkare är välkomna.

Möten fredagar klockan 18.00-19.00 i Ture träfflokal.

Kontakt: Niklas Ristarp telefon 076 945 70 14, www.lifering.se

Attention Sollentuna/Väsby

Attention Sollentuna/Väsby är en lokalförening under Riksförbundet Attention. Vi är en av ca 60 ideella lokalföreningar i hela landet. Vår lokalförening är en relativt ung förening som startade sin verksamhet 2012 och vi har idag ca 350 medlemmar.

Vi arbetar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga.

Inom NPF finns diagnoser och tillstånd som ADHD/ADD, ASD, Tourettes syndrom, Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning, Dyslexi och Dyskalkyli.

Målsättningen med vår verksamhet är att lokalt och i angränsande områden:

  • sprida och öka  kunskapen om och därmed förståelsen för NPF
  • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med
    NPF samt för de som har diagnos själva
  • vara en kunskapsresurs för förskola, skola och andra samhällsinstanser
  • skapa samarbetsformer med myndigheter, tjänstemän och politiker för att förbättra
    villkoren för barn, ungdomar och vuxna med NPF

Vi erbjuder föreläsningar, temakvällar, olika former av cirkelverksamhet, anhöriggrupper och anhörigdagar samt familje- och barnaktiviteter och aktiviteter för unga vuxna/vuxna. En del av aktiviteterna har vi i Ture träfflokal på tisdagskvällar.

Vill du veta mer om oss så titta gärna in på vår Facebooksida Attention Sollentuna/Väsby eller på vår hemsida.Attention-sollentunavasby.se

Inflytanderådet

Inflytanderådet består av några personer med olika livserfarenheter. Vi är själva brukare och närstående. Vi är en kommunikativ länk mellan kommunen, dess brukare och närstående i Sollentuna. Vi har möte med kommunens ansvariga minst fyra gånger om året. Då utbyter vi information och får tillfälle att tycka till om förändringar som skall ske.

Utöver det sitter vi med i arbetsgrupper och referensgrupper, är med på relevanta utbildningar och temadagar. Vi är med på konferenser och föreläser även själva. Vi granskar också socialtjänstens broschyrer och blanketter och förbättrar dem.

Inflytanderådet har gjort två brukarrevisioner, en på stödboendet Åkerbo och en på socialkontorets myndighetsutövning som finns att läsa på vår hemsida.

Tycker du att det här låter intressant och bor i Sollentuna så är du välkommen att vara med på en studiecirkel i höst som heter ”Din egen berättelse” som NSPH har gjort (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Anmäl ditt intresse till Ture träfflokal 08-57921367 eller Inflytanderådet.

Vad är inflytande för oss med psykisk ohälsa?

Det är samma som för vilken annan människa som helst. Inflytande handlar om att bli sedd, hörd och tagen på allvar för att kunna påverka, förändra och förbättra våra egna liv. 

För att Inflytanderådet skall fungera som en länk mellan dig och kommunledningen behöver vi få reda på vad just du anser om det stöd du får. Kanske vill du föreslå förändringar i den verksamhet som du deltar i. Dina önskemål och synpunkter kan påverka arbetet med att förbättra aktiviteterna på din träfflokal, ditt boende, din arbetsverksamhet eller i samband med biståndsbedömningen.

Kontakt: info@inflytanderadet.se

KUL-team

Kvalitets- och UtvecklingsLednings-team arbetar med förbättringsarbete i verksamheten, inom Socialtjänsten. Personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och personal i kommun och landsting arbetar tillsammans för att förbättra verksamheten. Dina erfarenheter är viktiga!

I dagsläget pågår arbete i KUL-team kring att förbättra SIP (Samordnad Individuell Plan), där en broschyr gjorts. Samt att utveckla verksamheten på Ture träfflokal. Det håller på att starta ett KUL-team gällande Unga Vuxna som kommer i kontakt med ekonomiskt bistånd och socialpsykiatri och missbruk myndighet.

Saknar du någon verksamhet?                    

Hör av dig till Elinor Keil eller Monika Skoglöf

Mer läsning för dig