Till navigation Till innehåll (s)

Nyheter

Områden
 • Samarbete för en mer inkluderande fritid för unga

  Kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun har beslutat att ingå ett treårigt samarbetsavtal med föreningen Passalen. Avtalet är tillsammans med fyra andra kommuner. Syftet med samarbetet är att göra en större del av fritidsverksamheten i Sollentuna tillgänglig för barn och unga med funktionsvariationer.
  Två tonåringar sitter bredvid varandra och ler i utomhusmiljö.
  Uppleva & göra
 • Fortsatt höga vattenflöden i Sollentuna

  Höga vattenflöden i Sollentuna orsakar på grund av snösmältning och nederbörd fortsatt vissa problem på olika platser i kommunen. Bland annat är framkomligheten begränsad på en del vägar och gångvägar.
  Bygga, bo & miljö, Trafik & resor
 • Nytt introduktionsprogram för unga i behov av extra stöd

  Nu utökar Rudbeck gymnasieskola sitt utbud av introduktionsprogram för unga som saknar gymnasiebehörighet. I augusti startar ett introduktionsprogram med inriktning specialpedagogisk verksamhet. Den vänder sig till elever med funktionsvariation med dokumenterat behov av omfattande stöd.
  Ung tjej som sitter och skriver på ett block med hörlurar i en studiemiljö
  Förskola & skola
 • Årsdagen för Rysslands invasion av Ukraina

  Lördag 24 februari är årsdagen för Rysslands invasion av Ukraina. Sollentuna kommun har sedan invasionen flaggat för Ukraina utanför Turebergshuset på Turebergs torg.
  Alliansen i Sollentuna årsdagen av invasionen av Ukraina
  Kommun & Politik
 • Höga vattenflöden i Sollentuna

  I Sollentuna är vattenflödena just nu mycket över det normala. Orsaken är snösmältning, nederbörd och tjäle i marken.
  Bygga, bo & miljö
 • Sollentunas högsta bostadshus - klart för byggstart

  Sollentunas kommunfullmäktige godkände på torsdagen försäljningen av fastigheten Traktören 16 vid nya Malmplan till AB Borätt. Fastigheten är en del av de nya kvarter som växer fram på det område i södra Tureberg där Sollentunamässan tidigare låg.
  AB Borätt_Traktören 16_Malmplan
  Bygga, bo & miljö
 • Nya ordföranden

  Nya ordföranden till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.
  Kommun & Politik