Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Nyheter

Områden
 • Beslut om tillfälligt besöksförbud på äldreboenden

  För att värna äldres hälsa och bromsa risken för smittspridning har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om besöksförbud på samtliga särskilda boenden för äldre i Sollentuna kommun.
  Omsorg & Stöd
 • Nya dammar kan rena Edsvikens vatten

  Två dammar föreslås anläggas i Edsbergsparken för att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken. Dammarna hämtar inspiration från parkens historiska utformning.
   Visionsbild slottsdamm Edsbergsparken
  Bygga, bo & miljö
 • Träden vid Turebergshuset tas bort när kommunhuset byggs ut

  Tisdag 1 december påbörjas arbete med att ta bort träden utanför Turebergshuset. Anledningen är att ge plats åt en planerad utbyggnad av entrén. Sedan är planen är att återplantera så många träd som det är möjligt på Turebergs torg.
  Kommun & Politik
 • Helenelundsskolan övergår till fjärrundervisning

  Högstadiet på Helenelundsskolan går över till fjärrundervisning under vecka 49.
  Förskola & skola
 • Kärrdalsskolans mellanstadium övergår till fjärrundervisning

  Kärrdalsskolans mellanstadium övergår tillfälligt över till fjärrundervisning.
  Förskola & skola
 • Årets julgranständning i digital form

  Årets julgranständning får i år en lite annorlunda skepnad. Istället för sedvanlig tändning av julgranen på Turebergs torg har vi i förväg filmat julgranständning vid Edsbergs slott som kan ses digitalt.
  Kommun & Politik
 • Käppalaverket byggs om och får en ny reningsprocess

  Under de kommande åren kommer Käppalaverket att byggas om och få en ny reningsprocess så att ännu mer näringsämnen kan renas bort. Samtidigt ökas kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler personer än i dag. Det möjliggör tillväxt och expansion i de elva medlemskommunerna.
  Bygga, bo & miljö