Till navigation Till innehåll (s)

Nyheter

Områden
 • Cykla eller promenera till skola och jobb

  Nu börjar skolan igen och många återvänder till arbetet efter semestern. Det gör att risken för smittspridning i kollektivtrafiken ökar. Undvik tåg och bussar när det är möjligt, så att de som inte har andra möjligheter kan resa säkert. Om du kan - promenera, cykla eller skjutsa era barn till skolan.
  Kommun & Politik
 • Bibliotekets öppettider anpassas för skolor och förskolor

  Många skolor och förskolor har efterlyst möjligheten att besöka biblioteket på ett smittsäkert sätt. Nu anpassar biblioteket på Aniaraplatsen sina öppettider för skolor och förskolor för att göra det säkert för barn och unga att besöka biblioteken.
  Förskola & skola
 • Eldningsförbud i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 torsdagen den 13 augusti 2020. Förbudet gäller tillsvidare.
  Kommun & Politik
 • Mindre oljeutsläpp

  Under onsdag eftermiddag skedde ett mindre oljeutsläpp på Ribbings väg i höjd med Rösjöskolan i Edsberg. Räddningstjänsten fanns snabbt på plats för att begränsa spridningen. På grund av det kraftiga regnet hann ändå en del olja leta sig ner i dagvattenbrunnarna längs Ribbings väg och vidare mot utloppet vid Edsbergsparken.
  Bygga, bo & miljö
 • Avrådan från eldningsförbud hävs

  Räddningstjänsterna i Stockholms- och Uppsala län (undantaget Älvkarleby och Heby) häver sin ”Avrådan om eldning” från och med ikväll klockan 18.00.
  Kommun & Politik, Bygga, bo & miljö
 • Eldning avrådes

  Eldningsavrådan gäller från och med den 23 juli och i samtliga kommuner som ingår i samarbete med Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna.
  Kommun & Politik
 • Utvärdering av vårens krishantering under covid-19

  Nu har kommunen genomfört en första utvärdering av krishanteringen under vårens pandemi. Sammantaget visar utvärderingen att kommunen har gjort ett bra arbete. Utvärderingen ger också lärdomar inför det fortsatta arbetet.
  Kommun & Politik