Till navigation Till innehåll (s)
Två kvinnor utanför Sollentuna centrum i ett sommarvarmt juni

Dialogmöten med invånare

Din åsikt är värdefull. I en medborgardialog kan du vara med och påverka olika beslut som fattas i Sollentuna kommun.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog är ett sätt att nå fram till beslut i olika frågor. Man har då en dialog mellan invånarna och dem som fattar besluten i kommunen. Det finns olika former och metoder för att göra detta. Några exempel på metoder är idémöten, enkäter, rådslag och intervjuer. Där fångas åsikter och synpunkter från invånare och aktiva i kommunen upp och blir på så sätt  en del av underlaget för beslut.

När blir det medborgardialog?

När frågan går att påverka och när de förtroendevalda behöver mer kunskap om vilka värderingar, åsikter och prioriteringar invånarna har. Då är medborgardialog viktigt och värdefullt. Med hjälp av dialogen kan man fatta det bästa beslutet.

Varför behövs medborgardialog?

Medborgardialog behövs för att:

  • Hjälpa beslutsfattare, tjänstemän, invånare och aktiva i kommunen att lära av varandra.
  • Minska det upplevda avståndet mellan invånare och beslutsfattare.
  • Öppenhet leder till förståelse för hur vägen till ett beslut ser ut. Medborgare och aktiva känner också större delaktighet i besluten.

När hölls den senaste medborgardialogen?

Den senaste medborgardialogen hölls 2020. Den handlade om hur Fågelsångsparken i centrala Sollentuna skulle återställas och rustas upp. Parken hade varit bebyggd med en tillfällig skola under ett par år. Dialogen hölls digitalt.

Tidigare medborgardialoger

2018 hölls en medborgardialog på Norrvikens torg om utvecklingen i Norrviken och Viby. Underlaget gick till berörda nämnder för att användas som inspel i den fortsatta utvecklingen av kommundelen.

Liknande insamling av kunskap har tidigare genomförts  i Helenelund, Tureberg, Häggvik och Rotebro. Även i Edsberg har en dialog i tre steg kring stadsdelens utveckling hållits.

Andra medborgardialoger har till exempel handlat om:

  • Hur man skulle kunna göra området kring slottet och Edsvik mer tillgängligt och levande för besökare.
  • Utvecklingen av Malmparken.

Mer läsning för dig