Till navigation Till innehåll (s)
Edsbergsparken

Dialogmöten med invånare 

Din åsikt är värdefull. I en medborgardialog kan du vara med och påverka olika beslut som fattas i Sollentuna kommun.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog är ett sätt att nå fram till beslut i olika frågor genom att ha en dialog mellan invånarna och dem som fattar besluten i kommunen. Det finns olika former och metoder för att göra detta. Några exempel på metoder är idémöten, enkäter, rådslag och intervjuer. Där fångas åsikter och synpunkter från invånare och aktiva i kommunen upp och blir en del av underlaget för beslut.

När blir det medborgardialog?

När frågan är påverkbar och de förtroendevalda behöver mer kunskap om invånarnas värderingar, åsikter och prioriteringar, är medborgardialog viktigt och värdefullt. Med hjälp av dialogen kan man fatta det bästa beslutet.

Varför behövs medborgardialog?

Därför att det hjälper beslutsfattare, tjänstemän, invånare och aktiva i kommunen att lära av varandra.
Det upplevda avståndet mellan invånare och beslutsfattare minskar och öppenhet leder till förståelse för hur vägen till ett beslut ser ut. Medborgare och aktiva känner också större delaktighet i besluten.

När hölls den senaste medborgardialogen?

Den senaste medborgardialogen hölls 2018 på Norrvikens torg. Då kunde sollentunaborna träffa politiker och tjänstemän från kommunen för att prata mer om fritidsaktiviteter, byggnader och trafiklösningar i området.

Det fanns möjlighet att ställa frågor i förväg och att besvara en enkät med frågor om utvecklingen i Norrviken och Viby. 

Underlaget från dialogen gick till berörda nämnder för att användas som inspel i kommundelens fortsatta utveckling.

Liknande insamling av kunskap har tidigare genomförts  i Helenelund, Tureberg, Häggvik och Rotebro. Även i Edsberg har en dialog i tre steg kring stadsdelens utveckling hållits.

Andra medborgardialoger har till exempel handlat om hur man skulle kunna göra området kring slottet och Edsvik mer tillgängligt och levande för besökare och om utvecklingen av Malmparken.