Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och mark- och exploateringsutskott för mandatperioden 2022-10-17 – 2026-10-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter

Henrik Thunes (M), ordförande
Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande
Anton Lindgren (S), 2:e vice ordförande
Jonas Riedel (C)
Thomas Nyman (KD)
Swapna Sharma (S)
Mia Mulder (V)

Ersättare

Vakant (M)
Moa Rasmusson (L)
Roger Sjöberg (S)
Anna Juhlin (C)
Carlos Romero (KD)
Britt Stålhandske (S)
Vakant (V)

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Ledamöter

Thomas Ardenfors (M), ordförande
Towe Ireblad (KD), 1:e vice ordförande
Roger Sjöberg (S), 2:e vice ordförande
Per Gibson (L)
Oscar Berggren (C)
Hanna Hayas Huseyin (S)
Peter Godlund (MP)

Ersättare

Veronica Liedberg (M)
Carlos Romero (KD)
Moa Rasmusson (L)
Anna Juhlin (C)
Per Malmquist (S)
Swapna Sharma (S)
Mia Mulder (V)