Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och mark- och exploateringsutskott för mandatperioden 2022-10-17 – 2026-10-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Ledamöter:
Henrik Thunes (M), ordförande
Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande
Anton Lindgren (S), 2:e vice ordförande
Jonas Riedel (C)
Thomas Nyman (KD)
Swapna Sharma (S)
Mia Mulder (V)

Ersättare:
Vakant (M)
Moa Rasmusson (L)
Roger Sjöberg (S)
Anna Juhlin (C)
Carlos Romero (KD)
Britt Stålhandske (S)
Vakant (V)

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott:

Ledamöter:
Thomas Ardenfors (M), ordförande
Towe Ireblad (KD), 1:e vice ordförande
Roger Sjöberg (S), 2:e vice ordförande
Per Gibson (L)
Oscar Berggren (C)
Hanna Hayas Huseyin (S)
Peter Godlund (MP)

Ersättare:
Veronica Liedberg (M)
Carlos Romero (KD)
Moa Rasmusson (L)
Anna Juhlin (C)
Per Malmquist (S)
Swapna Sharma (S)
Mia Mulder (V)