Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2022-10-17 – 2026-10-14

Ledamöter:
Henrik Thunes (M), ordförande
Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande
Anton Lindgren (S), 2:e vice ordförande
Jonas Riedel (C)
Thomas Nyman (KD)
Swapna Sharma (S)
Mia Mulder (V)

Ersättare:
Vakant (M)
Moa Rasmusson (L)
Roger Sjöberg (S)
Anna Juhlin (C)
Vakant (KD)
Britt Stålhandske (S)
Vakant (V)