Till navigation Till innehåll (s)

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-16.

Ledamöter:
Henrik Thunes (M), ordförande
Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande
Anton Lindgren (S), 2:e vice ordförande
Thomas Nyman (KD)
Jonas Riedel (C)
Margareta Asplund (V)

Ersättare:
Birgitta Schwinn (M)
Moa Rasmusson (L)
Carlos Romero (KD)
Swapna Sharma (S)
Bella Lindström (V)
Lars Kallander (C)