Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna Stadshus AB

Sollentuna Stadshus AB bildades 2016. Det är moderbolag i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Dotterbolag i koncernen är Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter AB SOLOM och SEOM.

Moderbolaget ansvarar för övergripande planering och samordning för dotterbolagen.

Sollentuna Stadshus AB

Styrelseledamöter

Ordförande, Henrik Thunes (M) 

Vice ordförande, Anna-Lena Johansson (L)

2:e vice ordförande, Swapna Sharma (S) 

Ledamot, Thomas Nyman (KD)

Ledamot, Jonas Riedel (C)

Ledamot Per Wångstedt (MP) 

Suppleanter

Birgitta Schwinn (M)

Per Gibson (L)

Bo Hansson (KD)

Lars Kallander (C)

Anton Lindgren (S)

Vakant (V)

VD

Per Törnvall

Kontaktpersoner

Ordförande, Henrik Thunes, 08-579 210 00
VD, Per Törnvall, 08-579 220 55