Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna Stadshus AB

Sollentuna Stadshus AB bildades 2016. Det är moderbolag i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Dotterbolag i koncernen är Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter AB SOLOM och SEOM.

Moderbolaget ansvarar för övergripande planering och samordning för dotterbolagen.

Sollentuna stadshus ab

Henrik Thunes (M), Ordförande
henrik.thunes@sollentuna.se

Thomas Nyman (KD), 1:e vice ordförande
thomas.nyman@sollentuna.se

Anton Lindgren (S), 2:e vice ordförande
anton.lindgren@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (L), Ledamot
anna-lena.johansson@sollentuna.se

Anna Juhlin (C), Ledamot
anna.juhlin@sollentuna.se

Tahir Qureshi (V), Ledamot
tahir.qureshi@sollentuna.se

Peter Godlund (MP), Ledamot
peter.godlund@sollentuna.se

Rickard Truedsson (M), Suppleant
rickard.truedsson@sollentuna.se

Per Gibson (L), Suppleant
per.gibson@sollentuna.se

Jonas Riedel (C), Suppleant
jonas.riedel@sollentuna.se

Swapna Sharma (S), Suppleant
swapna.sharma@sollentuna.se

Mia Mulder (V), Suppleant
mia.mulder@sollentuna.se

Ingrid Måhl (MP), Suppleant
ingrid.mahl@sollentuna.se

VD

Per Törnvall

Kontaktpersoner

Ordförande, Henrik Thunes, 08-579 210 00
VD, Per Törnvall, 08-579 220 55

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig