Till navigation Till innehåll (s)

Stödfunktioner

Avdelningen Stöd och utveckling

Stöd till verksamheterna

Stöd och utveckling är en avdelning inom utbildningskontoret. Hit kan förskolor, pedagogisk omsorg och skolor vända sig för att få stöd kring barn och elever i behov av särskilda insatser. Stödet kan dels handla om ekonomiska resurser (så kallat tilläggsbelopp), dels av konsultation och uppföljningar kring enskilda barn och elever.

Myndighetsutövning

Avdelningen hanterar också myndighetsutövning i form av skolskjuts för elever i behov av stöd, förturer, dispenser samt mottagande i särskola. När det gäller myndighetsutövning kan vårdnadshavare vända sig direkt till Stöd och utveckling. För andra typer av frågor ska vårdnadshavare alltid, i första hand, vända sig till barnets förskola, pedagogiska omsorg eller skola.

Stöd och utveckling - Saga Sollentuna