Till navigation Till innehåll (s)

Skriva sig till lärande - STL

STL är en modell för lärande och språkutveckling. Vi erbjuder en fortbildning i STL för lärare. Från både kommunala och fristående skolor. Kursen sträcker sig över två terminer.

Flera studier har visat bra resultat för STL. En pilotstudie visade på förbättrade resultat för läsning men framför allt när det gäller skrivande.

Samarbete mellan elever och lärare stöds av digital teknik och arenor. Det underlättar samarbetet mellan eleverna. Oavsett läs- och skrivsvårigheter.

Vi följer en strukturerad pedagogisk modell som kallas STL-cirkeln. STL är väl förankrat i läroplanen (LGR11).

Resultat från forskning

En pilotstudie visade på förbättrade resultat läsning men framför allt förbättringar när det gäller skrivande. Forskningsartikeln publicerades 2013 i den vetenskapliga tidskriften Computers & Education.

Studie av STL 2013

En annan studie som publicerades i samma tidskrift 2016 visar på markant förbättrade resultat i nationella proven åk 3 för både svenska och matematik. Studien visade även på ökad likvärdighet mellan flickor och pojkar.

Studie av STL 2016