Till navigation Till innehåll (s)

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA

NTA är ett väl utarbetat skolmaterial för arbete inom biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Arbete drivs av en ekonomisk förening.

Konceptet består av temafortbildningar, högskolekurser och tematräffar för lärare. Materialsatser för olika temaområden levereras till skolan och kompletteras inför varje termin.

NTAs arbete drivs av den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling. KVA (Kungliga vetenskapsakademien) och IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) står bakom NTAs tankar och deltar i ett nära samarbete kring utvecklings- och kvalitetsarbetet. NTA erbjuder material och kompetensutveckling inom kemi, fysik, biologi, teknik samt matematik. Idag finns 26 teman för olika åldrar. Från förskola till åk 9, varav två digitala teman.