Till navigation Till innehåll (s)

Vill du ha en coach?

Ta chansen och kontakta våra lärarcoacher! Du får möjlighet att reflektera kring din undervisning, planera för nya områden, metoder och samarbetssätt. Coachen ger dig stöd på olika sätt i processen.

Lärarcoacherna jobbar både med enskilda lärare och grupper, till exempel arbetslag och ämnesgrupper. Utvecklingsområdet skall vara kopplat till arbetet och väljs av dig eller ditt arbetslag, i vissa fall tillsammans med skolledningen.

Sollentuna lärarcoacher är till för alla grundskollärare, förskollärare i förskoleklass och lärare i fritidshemmet i Sollentuna kommun. Vi vänder oss till kommunala och fristående grundskolor. Coachningen är kostnadsfri.

Ansök om coaching

Kontaktpersoner