Till navigation Till innehåll (s)

Vill du ha en coach? 

Ta chansen och kontakta Sollentuna lärarcoacher! Du får möjlighet att reflektera kring din undervisning, planera för nya områden, metoder och samarbetssätt tillsammans med en coach som på olika sätt stöttar dig i processen.

Sollentuna kommuns lärarcoacher coachar enskilda lärare och grupper som till exempel arbetslag och ämnesgrupper. Utvecklingsområdet, som skall vara kopplat till arbetet och som du som lärare har möjlighet att förändra, väljer du eller ditt arbetslag. I vissa fall är skolledningen med och väljer område. Det kan till exempel handla om lektionsplanering, ledarskap i klassrummet, bedömning, struktur på arbetet eller kollegialt samarbete.

Sollentuna lärarcoacher är till för alla grundskollärare, förskollärare i förskoleklass och fritidslärare i Sollentuna kommun. Vi vänder oss både till kommunala och fristående grundskolor. Coachningen är kostnadsfri. 

Ansök om coaching

Kontaktpersoner

  • Annette Karmitsa tfn 08-579 214 82 e-post
  • Ann-Christin Nygren tfn 08-579 213 91 e-post