Till navigation Till innehåll (s)

Naturskolan

Naturskolan är en pedagogisk resurs för alla skolor i Sollentuna. Hit är skolklasser välkomna till olika temadagar.

Naturskolan erbjuder också fortbildningar för både lärare och förskollärare. Temadagarna är också en dag för fortbildning för läraren.

Under ett läsår träffar vi cirka 4000 elever och fortbildar omkring 300 lärare.

Naturskolan har sin bas på Väsby gård på Järvafältet. Utedagarna kan också hållas i skolans närnatur.

Vi är också samordnare av Sollentunas NTA-arbete - Naturvetenskap och teknik för alla.

Naturskolan i Sollentuna.

Naturskoleföreningen.

Naturväktarna.

Böckerna Ute-matte, Ute-engelska med flera.