Till navigation Till innehåll (s)

Naturskolan 

Naturskolan är en pedagogisk resurs som arbetar efter Naturskoleföreningens motto "Att lära in ute". Skolor får här stöda i arbetet kring utomhuspedagogik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Naturskolan ligger i en fantastisk miljö i kommunens naturreservat på Järvafältet. Här är naturen ett pedagogiskt rum, en outtömlig källa av kunskap och en arena för lärande.

Alla skolor i Sollentuna kommun har möjlighet att delta i Naturskolans klassverksamhet. Utöver klassverksamheten finns även möjlighet till fortbildning inom utomhuspedagogik för personal inom förskola och skola.

Länkar

Naturskolan i Sollentuna

Naturskoleföreningen

Naturväktarna

Böckerna Ute-matte, Ute-engelska m fl