Till navigation Till innehåll (s)

Naturskolan 

Naturskolan är en pedagogisk resurs för alla skolor i Sollentuna. Skolklasser är välkomna under hela läsåret. Under ett läsår träffar vi cirka 4000 elever och fortbildar omkring 300 lärare.

Naturskolan har också fortbildningar för både lärare och förskollärare under året. Klassernas temadagar är också en dag för fortbildning för läraren.

Naturskolan har sin bas på Väsby gård på Järvafältet, men utedagarna kan också genomföras i skolans närnatur. Vi erbjuder utedagar för klasser, och fortbildning för pedagoger. Vi är också samordnare av Sollentunas NTA-arbete - Naturvetenskap och teknik för alla.

Naturskolan i Sollentuna.

Naturskoleföreningen.

Naturväktarna.

Böckerna Ute-matte, Ute-engelska med flera.