Till navigation Till innehåll (s)

Lokala utvecklingscentra 

Vi arbetar för att stärka det kollegiala samarbetet och lärandet mellan de kommunala enheterna. 

Utbildningskontoret har tillsammans med rektorsgruppen i Sollentuna kommun, utvecklat en organisation för ett kommungemensamt arbetande nätverk. Vi kallar modellen för LUC, Lokala UtvecklingsCenter.  Syftet är att genom kollegialt lärande fördjupa lärarkompetensen och därmed kontinuerligt höja alla elevers och skolors resultat.

Tusen pedagoger deltar

Idag är samtliga 1 000 pedagoger fördelade på olika ämnes-LUC. Det finns även lokala utvecklingscenter för förskola, fritidshem, förskoleklass, specialpedagogik och grundsärskola. Vi är stolta över den organisation som vi har byggt. Idag bedrivs en kvalitativ skolutveckling i samtliga ämnen och olika verksamhetsformer, där hela Sollentuna kommuns pedagoger och skolledare bidrar med sin kompetens, erfarenhet och engagemang. Med denna organisation kan vi även snabbt sprida och implementera såväl digitala som pedagogiska innovationer i alla delar av verksamheten. Genom valda digitala verktyg har vi hittat ett effektivt och smart arbetssätt som gagnar skolutveckling och i förlängningen elevernas lärande.