Till navigation Till innehåll (s)

Lokala utvecklingscentra - LUC

Vi arbetar med en modell för kollegialt lärande som vi kallar Lokala Utvecklingscenter. LUC finns i alla ämnen och verksamhetsformer. Även i förskolan, fritidshem, specialpedagogik och särskolan.

Här bidrar alla med sin kompetens och engagemang, både pedagoger och skolledare. Genom dessa nätverk kan vi snabbt dela och sprida digitala och pedagogiska nyheter.

Vi är stolta över den organisation som vi har byggt. Utbildningskontoret och rektorsgruppen har utvecklat detta gemensamt arbetande nätverk.