Till navigation Till innehåll (s)

Lokala utvecklingscentra - LUC

Vi arbetar med en modell för kollegialt lärande som vi kallar Lokala Utvecklingscenter. LUC finns i alla ämnen och verksamhetsformer. Även i förskolan, fritidshem, specialpedagogik och särskolan.

Här bidrar både pedagoger och skolledare med sin kompetens och engagemang. Genom dessa nätverk kan vi snabbt sprida digitala och pedagogiska nyheter.

Vi är stolta över den organisation som vi har byggt. Utbildningskontoret och rektorsgruppen har utvecklat detta gemensamt arbetande nätverk.