Till navigation Till innehåll (s)

Pedagogiskt stöd 

Utbildningskontoret strävar alltid efter att utveckla det pedagogiska stöd som vi kan erbjuda våra verksamheter. De stödfunktioner som arbetas fram baseras på analyser av våra resultat och på forskning.

Utifrån nya behov kan nya stödfunktioner arbetas fram och då samråd med rektorsgrupperna.

Idag finns stöd för modersmålsundervisning, Natur och Teknik (NTA) lokala utvecklingscenter (LUC) lärarcoacher, skriva sig till lärande (STL) samt Naturskolan.

Under 2020 kommer även att Makerspace (Makerszon Sollentuna) att byggas upp som stöd för digitalt skapande