Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Utförare inom förskola, grundskola och gymnasiet 

Arbetsmaterial, administrativa rutiner och verktyg samt annan information för dig som är utförare av skol- eller förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg, kommunal eller fristående.

Inloggning och manualer