Till navigation Till innehåll (s)

Utförare inom förskola, grundskola och gymnasiet

På de här sidorna har vi samlat information för dig som är utförare av skol- eller förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Det vänder sig till både kommunal och fristående verksamheter. Här hittar du arbetsmaterial, administrativa rutiner och verktyg.

Se filmen med syntolkning

Kommunen inför nytt centralt skoladministrativt verksamhetssystem

Under våren och hösten 2022 inför Utbildningskontoret i Sollentuna kommun tjänsten IST administration, ett nytt centralt skoladministrativt system som bland annat ska stödja processer för skolval, resursfördelning, administration av undervisningsgrupper osv. Införandet innebär ett intensivt arbete som leder fram till att tjänsten tas i drift för grundskolan till skolstart 2022 och där migrering av elever sker redan i juni.

Hur påverkas de fristående skolenheterna?

Utbetalning av grundbelopp senareläggs i augusti och september

Utbetalningen av grundbelopp för såväl kommunala som fristående skolenheter kommer att behöva senareläggas under augusti och september, vilket innebär att den är på respektive verksamhetskonto en vecka senare än vanligt.
 
För augusti månad är det den 22:a och för september månad den 22:a. Från och med oktober hoppas vi systemet är i full gång så att vi kan återgå till att betala ut grundbeloppen senast den 15:e.

Inloggning och manualer

Här får du som administratör i fristående förskola information om kön till förskolan och stöd i hur du hanterar e-tjänsten med mera.

E-tjänst för administratörer inom förskola och skola med e-legitimation 

Handbok för förskolor och familjedaghem om barnomsorg

Handbok för grundskolor om skolansökan

Handbok för fritidshem

Regler och rutiner kring barnomsorg i Sollentuna

Se filmen med syntolkning: