Till navigation Till innehåll (s)

Utförare inom förskola, grundskola och gymnasiet

På de här sidorna har vi samlat information för dig som är utförare av skol- eller förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Det vänder sig till både kommunal och fristående verksamheter. Här hittar du arbetsmaterial, administrativa rutiner och verktyg.

Se filmen med syntolkning

Nytt centralt skoladministrativt verksamhetssystem

Under våren och hösten 2022 inför Utbildningskontoret i Sollentuna kommun tjänsten IST administration, ett nytt centralt skoladministrativt verksamhetssystem som bland annat ska stödja processer för skolval, resursfördelning, administration av undervisningsgrupper osv.  I november planeras driftssättning för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Från och med torsdag den 10 november öppnar Utbildningskontoret upp den nya publika e-tjänsten IST Administration - ansökan till förskola och fritidshem och det administrativa systemet. Det innebär att vårdnadshavare nu kan göra sina ansökningar i e-tjänsten och ni kan administrera dessa i IST administration. 

Vi har koncentrerat oss på att ge systembehörigheter till kösansvariga FSK/FTH och ansvarig rektor. Innan den första ekonomikörningen i IST Administration FSK och FTH i mitten av december, kommer vi att se till att de personer på förskolan/skolan som idag har behörighet till ekonomiunderlaget får behörighet till IST Analys-ekonomiunderlag.

Har ni frågor redan nu kan ni vända er till Utbildningskontorets funktionsbrevlåda för förskola och fritidshem: FSK.ISTadmin@sollentuna.se

Länkar till olika e-tjänster och administrativa sidan:

E-tjänst ansökan om förskola och fritidshem

IST Administration FSK och FTH – administratörsinloggning

E -tjänst ansökan om skolansökan för inflytt/utflytt/byte

Skolansökan inflytt/utflytt/byte– administratörsinloggning

IST Administration GR administratörsinloggning

Utbetalning av grundbelopp senareläggs under hösten.

Utbetalning av grundbelopp kommer ske den 22.a varje månad. Förutom i december då Utbildningskontoret planerar tidigarelägga utbetalningen några dagar.

Tillgång till utbetalningsrapporter

Under en övergångsperiod kan verksamheterna nå sina respektive utbetalningsrapporter i olika system.

  1. Utbetalningsrapporter för förskola och fritidshem avseende oktober och november nås i verksamhetssystemet IST förskola och grundskola admin (fd Hypernet).

    Inloggning sker med de uppgifter ni använt sedan tidigare.

  2. Utbetalningsrapporten för förskola och fritidshem från och med december och framåt nås verksamhetssystemet IST Administration/ IST analys.

    Inloggning sker med e-legitimation. Utbildningskontoret skapar användarkonton och förmedlar dessa till alla användare inom kort.

Vi är tacksamma för er förståelse för de eventuella besvär som uppstår under detta införande.

Frågor och stöd

Om ni har frågor ber vi er kontakta kommunen via resursfor@sollentuna.se

Inloggning och manualer

Här får du som administratör i fristående förskola information om kön till förskolan och stöd i hur du hanterar e-tjänsten med mera.

E-tjänst för administratörer inom förskola och skola med e-legitimation 

Handbok för förskolor och familjedaghem om barnomsorg

Handbok för grundskolor om skolansökan

Handbok för fritidshem

Regler och rutiner kring barnomsorg i Sollentuna

Se filmen med syntolkning: