Till navigation Till innehåll (s)

Ansök, ändra eller säg upp plats i förskola

Här kan du ansöka om plats i förskola eller familjedaghem. I samma e-tjänst kan du ändra omsorgstid, säga upp en plats och lämna nya inkomstuppgifter.

Ansök om plats

I vår e-tjänst för barnomsorg kan du ansöka om plats i både kommunala och fristående verksamheter. Här kan du ansöka om plats, besvara erbjudande om placering, ändrar inkomst och kontaktuppgifter och säga upp ditt barns placering.

E-tjänst för förskola och familjedaghem

Erbjudande om placering

När du får ett erbjudande om placering kan du välja att svara ett av dessa alternativ:

 • Acceptera = Du accepterar erbjudandet om placering och alla övriga alternativ stängs.
 • Acceptera, behåller köplats = Du accepterar erbjudandet om placering men står kvar i kö till ditt högst rangordnade alternativ.
 • Avstår = Du tackar nej till en erbjuden placering och barnet förlorar sin plats i kö till det valet. Du behåller din plats i kön till övriga alternativ.

Syskonförtur

Ett barn som står i kö får automatiskt syskonförtur i kommunens e-tjänst, förutsatt att:

 • du som ansöker om den nya placeringen redan betalar en barnomsorgsavgift för ett barn som är placerat på verksamheten, eller
 • du som ansöker har en sambo som redan betalar en avgift för ett barn som är placerat på verksamheten.

Ändra omsorgstid

Vill du ändra omsorgstiden för ditt barn, mellan hel- och deltid? Då ska du meddela din förskola eller ditt familjedaghem. Det ska du göra senast en månad innan ändringen ska börja gälla. 

Ändra omsorgstid i e-tjänsten för barnomsorg

Säg upp plats

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då du gör uppsägningen. Detta betyder att du betalar full avgift under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej.

När ditt barn lämnar förskolan och börjar på fritidshem ändras avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten. Att säga upp en plats kan göras av den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet och som står som fakturamottagare.

Säg upp plats i förskola i e-tjänsten för barnomsorg

När kan jag ställa mitt barn i kö?

Du kan ansöka om plats i förskola och familjedaghem från den dagen då barnet har ett personnummer. Tidigaste ködatum man kan få är barnets födelsedatum plus 90 dagar. 

Folkbokförd i annan kommun 

Om ditt barn är folkbokfört i annan kommun kan du ansöka om plats via vår e-tjänst för barnomsorg. Ni erbjuds då placering i mån av plats.

Särskilda skäl

Om ditt barn ska flytta till Sollentuna eller har något annat ”särskilt skäl” att gå i Sollentunas barnomsorg kan du ansöka om plats på samma villkor som övriga som har Sollentuna som hemkommun. Exempel på särskilda skäl:

 • Barnet är på väg att flytta till Sollentuna kommun. Bifoga kopia på köpekontrakt för bostad, hyreskontrakt eller dylikt, eller intyga på annat sätt att barnet kommer att ha Sollentuna som hemkommun. Ange barnets nuvarande adress samt framtida adress med datum för inflyttning.
 • Någon av vårdnadshavarna arbetar eller bor i kommunen. Om du arbetar här ska du bifoga intyg från arbetsgivare.
 • Barnets folkbokföringsadress angränsar till Sollentuna kommun. Bostaden ska ligga närmare en förskola i Sollentuna än en förskola som finns i barnets hemkommun.
 • Om ditt barn behöver en specialpedagogik som erbjuds på en förskola i Sollentuna och barnets hemkommun inte kan erbjuda den. Intyg från barnets hemkommun ska bifogas ansökan.

Du ska då anmäla detta till vårt kontaktcenter för att få ett beslut om att särskilda skäl finns. Du ska ange:

 • Barnets namn och personnummer.
 • Båda vårdnadshavares namn och personnummer.
 • Nuvarande och eventuell kommande adresser till båda vårdnadshavarna.
 • Telefonnummer och e-postadresser till båda vårdnadshavarna.
 • Vilket läsår ansökan gäller.
 • Ange vilket av nedanstående skäl du vill åberopa.

Skicka säkert meddelande

Det är utbildningsnämnden i Sollentuna kommun som godkänner att barnet har särskilda skäl för att gå i kommunal förskola här. Det gäller både om du ska flytta hit eller vill hänvisa till andra "särskilda skäl".

Notera att detta inte är ett beslut om placering. Du måste även göra en ansökan om barnomsorg i e-tjänsten. Beslutet gäller oftast endast för det aktuella läsåret. För varje nytt läsår krävs därför ett nytt beslut. Ansökan skickas via säkra meddelanden till vårt kontaktcenter.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddad personuppgifter får du hjälp av vårt kontaktcenter, via tfn 08-579 210 00.

Utan personnummer

Om du eller någon annan i din familj saknar svenskt personnummer. Då ska du ta med dig alla i familjen och komma till kommunens kontaktcenter. Du behöver också ta med:

 • Pass eller id-kort för alla i familjen. Saknar du pass och id-kort tar du med LMA-kort.
 • Födelsebevis för barnen, om du har.
 • Uppehållstillstånd eller asylansökan från migrationsverket, eller intyg från skatteverket att du söker svenskt personnummer

Kontaktcenter hjälper dig så att du kan logga in och söka plats för ditt barn. Har du några frågor är du välkommen att mejla eller ring till kontaktcenter.

Mer läsning för dig