Till navigation Till innehåll (s)

Linnés förskola 

Linnés förskola ligger på gränsen mellan Häggvik och Tureberg. Gården är stor och har både gräsytor och asfaltsplan med plats för till exempel fotboll eller cykelåkning. Här finns fruktträd och bärbuskar. De yngre barnen har en egen gård.

Linnés förskola

Adress
Linnés väg 15

Telefonnummer
Rektor/köansvarig: Micael Linefjell, 08-579 226 02 eller Arbetslagsledare/besök, Karin Ramqvist, 073-7653695

E-post
Micael Linefjell: micli_s@edu.sollentuna.se

  • Kommunal förskola
  • Här finns ca 100 förskoleplatser, fördelade på avdelningar för yngre och äldre barn.

Barnen vistas utomhus minst en gång per dag. Vi nyttjar vår närhet till bussar, Edsbergsparken, Sollentunavallen och ”Lilla skogen” i Ängstorp. Vi har som övergripande mål att när barnen slutar på Linnés förskola ska de vara trygga, självständiga, demokratiskt tänkande individer och kunna samspela med andra i en grupp. Vi tror på inlärning under lekfulla former. Oavsett kön, ålder och kultur ska alla ha samma möjlighet att kunna påverka och känna delaktighet, rätt att uttrycka sin åsikt och uppleva en trygg och harmonisk tillvaro. Barnen ska kunna påverka sin dag och känna att de har inflytande i det som sker. Det är viktigt att barnen bemöts som självständiga individer och att deras tankar, intressen och önskemål tas tillvara. Att de lär sig förstå att “jag och det jag säger/tycker”, har betydelse.

Linnés förskolan har delat in läroplanen i följande sex lärområden, vilka bl a synliggörs i dokumentation, skolplattform och vid utvecklingssamtal: Språk, Matematik, Natur och Teknik, Normer och Värden, Identitetsutveckling, Ansvar och Inflytande.

Vi använder oss av digital teknik för att synliggöra barnens utveckling och lärande samt till att exempelvis skapa inspirerande lärmiljöer, producera filmer, projicering och programmering. 

Maten tillagas av förskolans egen kokerska. Här serverar frukost, lunch och mellanmål. Under eftermiddagen äter barnen frukt. Ungefär hälften är maten är ekologisk och minst en dag/vecka serveras vegetarisk mat. Specialkost serveras för de som behöver det.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Ledning

Linnés förskola ingår i samma enhet och har samma ledning som förskolan Smultronstället och Skälby förskola = Häggviks förskolor.