Till navigation Till innehåll (s)
Tvärbana Helenelund

Helenelund

Helenelund utvecklas som knutpunkt när tvärbanans Kistagren ansluter till Helenelunds station. Byggstart sker under 2021 och planerad trafikstart är hösten 2023.

Tvärbana, bostäder och utvecklade stråk

Under hösten 2021 inleder Trafikverket sitt arbete med att bygga en passage under E4 för att tvärbanans nya Kistagren ska kunna ansluta till Helenelunds station 2023. I detta arbete samarbetar Trafikverket med Sollentuna kommun och SL.

I Sollentuna kommuns del av arbetet ingår bland annat anläggning av ett torg inom kvarteret Hoppet, mellan järnvägen och E4, med ändhållplats för tvärbanan

Detaljplan för kvarteret Hoppet och tvärbanan

En plan för övrig utveckling av centrala Helenelund blev klar under 2020. Här tar kommunen avstamp i tidigare utredningar och dialoger kring utvecklingen av området.  

Analyser som gjort inför planen visar bl a att det finns potential för fler bostäder i området, såväl hyresrätter som bostadsrätter.

För att bidra till en attraktiv, trygg och blandad bebyggelsemiljö bör kvarteren även innehålla lokaler för vardagsnära service i bottenvåning mot viktiga gator och stråk.

Marknadsanalys visar att det finns marknad för mer dagligvaruhandel i området.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden för tvärbanan kommer framkomligheten i området tidvis vara förändrad och till viss del begränsad. För uppdateringar se länkar här nedan.

Ändrad cykelväg mellan Helenelunds station och Kistakopplet 2021-2023

Läs mer om Trafikverkets arbete

Läs mer om tvärbanans Kistagren - SLL