Till navigation Till innehåll (s)

Södra Häggvik 

I Södra Häggvik har en spännande stadsutveckling startat från ett renodlat handels- och verksamhetsområde till en tät och blandad stadsdel med nya bostäder.

Södra Häggvik har ett unikt läge i regionen med närhet till järnvägen, E4, Förbifart Stockholm och Norrortsleden. 

Aktuellt i Södra Häggvik

I pågående och gällande detaljplaner för Södra Häggvik finns möjlighet att bygga ca 4 000 nya bostäder, samt lokaler för handel, kontor och kommunal service som skola, förskolor och idrottshall m.m. 4 000 nya bostäder innebär ca 10 00012 000 nya invånare. Redan hösten 2020 beräknas den nya handelsplatsen mellan E4 och Bagarbyvägen stå klar. Hur fort den övriga utvecklingen går beror på hur bostadsmarknaden utvecklas.  

Bostäder, handel, kontor och kommunal service

Ambitionen för Södra Häggvik är i första hand att möjliggöra en mer blandad  bebyggelse med en högre andel bostäder samt nya lokaler för handel, kontor och kommunal service. I utformningen för Södra Häggvik ingår bland annat planer för en ny F-9 skola och idrottshall på Stinsens befintliga parkering, samt flera nya förskolor.

Ny entré till Häggviks station

I anslutning till Södra Häggvik planerar vi för en sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation vilket kommer att öka tillgängligheten för både boende och de som arbetar här. Sollentuna kommun arbetar gemensamt med Trafikförvaltningen och och Trafikverket för att en sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation ska vara klar senast 2025.

Nordens största innovationshub

I Södra Häggvik etableras 2019 "The Factory" - Nordens största innovationshub. I den 14 000 kvadratmeter stora glasbyggnaden vid rondellen finns plats för upp till 100 startup-bolag, en digital skola, vc-bolag, medelstora techbolag, gym, barnområde och restaurang. Under åren 2020-2022 finns även flera av kommunens förvaltningar i huset i väntan på att renoveringen av Turerbergshuset ska bli klar. 

Handelskvarter med bra skyltläge vid E4

På platsen där Willys och K-rauta tidigare låg (kvarteret Stämpeln mellan E4 och Bagarbyvägen) byggs ett nytt handelskvarter, med en modern utformning som passar in i den nya stadslika bebyggelsen som växer fram i Södra Häggvik. Invigning är beräknad till hösten 2020.

Framtida planer i Södra Häggvik

Turebergs allé länkar samman Södra Häggvik med centrala Sollentuna. Strax söder om Stinsen planeras för nya kvarter med ca 250 bostäder vilka blir sista etappen på utbyggnaden längs Turebergs allé.

Bostäder och kommunal service på Stinsens mark

Stinsens fastighetsägare planerar att riva den befintliga centrumbyggnaden och bygga drygt 1 000 bostäder, här planerar vi även för en skola och idrottshall, alléplanterade gator, torg och parker. Ambitionen är att skapa attraktiva platser som bjuder in människor till området och gör det till en levande stadsdel under en större del av dygnet. 

Höghus med smålägenheter och park

Även fastighetsägarna inom kvarteren Städet 1 och 2, där bl a ICA Maxi ligger, har ansökt om att ändra detaljplanen för sin mark. Här vill man öka andelen bostäder och möjliggöra för en park i området. Utöver butikslokaler ingår ca 1 500 lägenheter i planen,  många av dem i de tre i höghus som finns med i planerna.