Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna växer 

Sollentuna befinner sig i en expansiv tillväxtfas och växer med närmare 1000 nya invånare per år. Den största tillväxten sker i Södra Häggvik, Tureberg samt Edsberg och Väsjön.

Sollentuna växer och de närmaste tio åren beräknas 300–500 nya bostäder att byggas per år. För att behålla de fyra naturreservat vi har behöver vi bygga och förtäta i befintliga bostadsområden. De områden vi främst bygger i är:

 • Tureberg
 • Edsberg och Väsjön
 • Häggvik
 • Helenelund
 • Rotebro

För att det ska bli lätt för alla att ta sig fram satsar vi på cykelbanor och kollektivtrafik.

Arbetet med att bygga ut cykelbanor, cykelparkeringar och pumpstationer fortsätter. Tillsammans med Region Stockholm bygger vi även ut kollektivtrafiken. i slutet av 2023 beräknas tvärbanan att öppna i Helenelund. Även arbetet med förbifart Stockholm pågår, och 2026 beräknas anslutningen till E4:an och Norrortsleden vara klar. Ungefär samtidigt blir också den södra entrén till Häggviks station klar.

 • Bygga, bo & miljö

  Södra Häggvik

  I Södra Häggvik har en spännande stadsutveckling startat, från ett renodlat handels- och verksamhetsområde, till en tät och blandad stadsdel med nya kvarter för bostäder, service och arbetsplatser samt nya parker, torg och gator.

 • Bygga, bo & miljö

  Centrala Turebergs utveckling

  Utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter. Målet är att området ska få karaktären av en trivsam och färgstark stadsmiljö med fler bostäder, bättre gång- och cykelstråk samt en levande stadspark.

 • Bygga, bo & miljö

  Rotebro

  Mer hållbart, sammanhängande och attraktivt – det är den inriktning som är grunden för arbetet med Rotebros utveckling.

 • Bygga, bo & miljö

  Väsjön – en ny del av Sollentuna

  Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. På sikt finns möjlighet för över 4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor.

 • Bygga, bo & miljö

  Helenelund

  Helenelund utvecklas som knutpunkt när tvärbanans Kistagren ansluter till Helenelunds station med planerad trafikstart 2023.