Till navigation Till innehåll (s)
Visionsbild som föreställer tingsrättens nya utbyggnad sedd från Turebergs torg

Sollentuna växer

Sollentuna befinner sig i en expansiv fas och växer med många nya invånare varje år. Den största tillväxten sker i Södra Häggvik, Tureberg samt Edsberg och Väsjön.

Sollentuna växer och de närmaste tio åren beräknas omkring 500 nya bostäder att byggas varje år. För att behålla fyra naturreservat  och övrig naturmark sker ny bebyggelse främst genom förtätning i befintliga bostadsområden. De områden vi främst bygger i är:

 • Tureberg
 • Edsberg och Väsjön
 • Häggvik
 • Helenelund
 • Rotebro

För att det ska vara lätt för alla att ta sig fram satsar vi på cykelbanor och kollektivtrafik.

Arbetet med att bygga ut gång- och cykelbanor och cykelparkeringar inom kommunen fortsätter. Tillsammans med Region Stockholm bygger vi även ut kollektivtrafiken. I slutet av 2023 beräknas tvärbanan att öppna i Helenelund. Vid utgången av 2025 beräknar Trafikverket att den södra entrén till Häggviks station ska vara klar. Även Trafikverkets arbete med förbifart Stockholm pågår med en koppling till E4 och Häggviksleden. 2030 beräknas hela sträckan mellan Häggvik och Kungens kurva att vara klar. 

 • Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

  Centrala Turebergs utveckling

  Utvecklingen av centrala Tureberg fortsätter. Målet är att området ska vidareutvecklas som en trivsam och färgstark stadsmiljö med den nya Malmparken som mötesplats, fler bostäder samt bättre gång- och cykelstråk.

 • Tvärbana Helenelund

  Helenelund

  Helenelund utvecklas som knutpunkt när tvärbanans Kistagren ansluter till Helenelunds station. Byggstart sker under 2021 och planerad trafikstart är hösten 2023.

 • Rotebro

  Mer hållbart, sammanhängande och attraktivt – det är den inriktning som är grunden för arbetet med Rotebros långsiktiga utveckling.

 • Illustration som visar hur ett kvarter med nya bostäder på köpcentret Stinses yta kan se ut.

  Södra Häggvik

  I Södra Häggvik pågår omfattande stadsutveckling. Området har ett unikt kommunikationsläge i navet mellan pendeltåg, E4, Häggviksleden och den kommande Förbifart Stockholm.

 • Arkitekt illustration med sjön Väsjön centralt Norra Väsjön i förgrunden och Väsjöbacken med lite snö i en i övrigt grönskande bild.

  Väsjön – en ny del av Sollentuna

  Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. På sikt finns här möjlighet för över 4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor.