Till navigation Till innehåll (s)

Gällande detaljplaner 

För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Detaljplanen visar även hur bebyggelsen får se ut och vad du får och inte får göra på en viss plats. Att en detaljplan är gällande innebär att den är antagen politiskt.

Gällande digitala detaljplaner

Hur hittar jag min detaljplan?

Du kan söka på adress, planområde eller fastighet. Det aktuella området markeras med en turkos linje. Klicka på det markerade området. 

I högra hörnet på kartan hittar du en meny, där kan du göra olika inställningar och hitta mer information om hur du kan använda kartan.

Du kan zooma in och ut i kartan, välja baskarta, mäta area, avstånd eller position och skapa enkel skiss. Du kan även skriva ut kartan eller dela den via länk.

Genom olika lager i kartan kan du visa och dölja innehåll som handlar om Sollentunas kommungräns, kulturmiljöplan, fastighetsbestämmelser, vägkanter, vatten och områden som saknar detaljplan, med mera.

Du kan inte använda en digital detaljplan vid bygglovsansökan

De digitala detaljplanerna saknar rättsverkan. Det innebär att du inte kan använda dessa när du söker bygglov. Om en rättslig prövning uppstår så är det detaljplanen i sitt original som gäller. Detaljplanen i original beställer du via kontaktcenter@sollentuna.se.

Vänligen notera att den digitala kartan är under uppbyggnad, vissa felaktigheter kan förekomma.