Till navigation Till innehåll (s)
Karta över Sollentuna

Pågående detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar hur mark och vatten får användas i kommunen, samt hur bebyggelsen ska se ut. På denna sida hittar du de detaljplaner vi arbetar med just nu. Dessa är ännu inte antagna politiskt.

Hitta detaljplaner i karta!

Vill du veta vilka detaljplaner vi arbetar med inom ett visst område i kommunen? I vår klickbara karta kan du enkelt hitta dessa uppgifter. Alla områden där det finns pågående planer är markerade med blått på kartan.

Genom att dubbelklicka på ett blått fält i kartan får du upp en ruta med en länk till aktuell projektsida där samtliga handlingar finns. I sökrutan uppe till vänster finns en meny där du kan välja om du vill se kartan eller flygbilder. Om du zoomar i kartan får du istället fram det som kallas baskarta där du ser fastighetsgränser. I Högra hörnet hittar du en meny där du kan söka på adress eller fastighet samt en hjälpfunktion.

Du kan hitta aktuella planer antingen genom att söka i vår klickbara karta eller genom att leta rätt på fastighetsnamnet i tabellen nedan. I kolumnen länk till projektnamn klickar du på det projekt du är intresserad av och hittar då all aktuell information och alla handlingar inom det projektet. 
Detaljplaner som vunnit laga kraft ligger kvar på denna sida i sex månader.

Kontaktcenter hjälper dig att ta fram äldre handlingar.

Pågående detaljplaner enligt projektnamn

Projektnamn

Kommundel

Adress

Del av Edsberg 10:8 vid Ribbingsväg

Edsberg

Ribbingsväg

Del av Väsby 5:1, Kronåsen (Berjaholm)

Tureberg

Kronåsvägen

Ekstocken

Edsberg

 

Ellipsen 

Edsberg

Muskötstigen

Esplanaden 1 och 2 samt del av Edsberg 10:8

Edsberg

Ribbings väg

Etuiet 4

Edsberg

Malvastigen 15B

Etyden 6

Edsberg

Malvastigen 22

Fiskmåsen 13

Norrviken

Skolvägen 18

  Fräkenvägen

Edsberg

Fräkenvägen 10

Förskola Silverdal

Helenelund

Linvävarvägen 2

Gustavsbergsgärdet

Edsberg

 

Gärdsmygen 5

Norrviken

Skolvägen 10

Huvan 9

Helenelund

 

Hyresgästen 4/ Helenelunds allé

Helenelund

 

Hållplatsen 8, "Lenalundsgården"

Helenelund

Stupvägen 3

Hästhagen 5

Tureberg

Engelbrekts väg 109

Utbyggnad av Kappetorp verksamhetsområde

Järvafältet

 

Nattbrisen  

Norrviken

 

Norra Falkberget

Sjöberg

Falkbergsvägen/Jägarstigen

Norra Väsjön

Edsberg

 

Rankan 3 och 4

Rotebro

Sollentunaholmsvägen 3

Resan 1

Rotebro

Konsumentvägen 2

Returpark Kronåsen

Tureberg

 

Reveljen 4

Rotebro

Staffans väg 3

Ritsalen 1

Rotebro

 

Ritsalen 3 och 4

Rotebro

 

Rotfrukten 2

Rotebro

Annerovägen

Rotspetsen 1

Rotebro

 

Rotundan 1

Rotebro

Rotebro handelsplats, Konsumentvägen 1–17

Rotstocken 1 och del av Rotebro 4:54

Rotebro

Amorgränd

Ruletten 30

Rotebro

Rotebergsvägen invid E4

Rökeriet

Edsberg

Väsjön

Rökmolnet 1 och del av Rotebro 4:54

Rotebro

 Kihlgrens väg

Sjöberg 7:4 mfl, Vittraskolan Rösjötorp

Sjöberg

Lomvägen 100

Sjöbrisen

Sjöberg

 

Släggan

Häggvik

Andelsvägen/Norrvikenleden/Annebergsvägen 

Snickaren 5, bostäder och serviceboende

Häggvik

 

Solstigen

Edsberg

Norrsätra 1:34 m.fl. (vid Frestavägen)

Spiken 20 och 21

Häggvik

Svartbäcksvägen 20 och 22

Sportfältet, idrottsdelen

Edsberg

 

Stansen 1

Häggvik

 

Stenen 3

Häggvik

 

Stinsen 2

Häggvik

Stinsen köpcentrum

Städet 1 och del av Häggvik 2:3

Häggvik

Norr om Mossvägen

Tappen 12

Tureberg

Turebergs allé

Terminalen 2

Tureberg

 

Transporten

Tureberg

Tingsvägen 5-7

Traversen 11 och 12

Tureberg

Industrivägen

Traversen 14 och 15

Tureberg

 

Träkolet 16

Tureberg

 

Tureberg 29:33, Segeludden

Tureberg

 

Västra Norrsätra

Edsberg