Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella samråd och granskningar

Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående samråd och utställningar.

Förslag till ändring av detaljplan för Rosetten 8

Förslag till ändring av detaljplan för Rosetten 8 (dnr. 2019/0415 SHBN) går ut på granskning som avslutas 19 november 2021. Planarbetet handläggs med tillämpning av standardförfarande. Ansvarig handläggare: Benjamin Vojta.

Läs mer om projektet och ta del av handlingar,