Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella samråd och granskningar

Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående samråd och utställningar.

Kvarteret Rankan – detaljplan ute på programsamråd

Detaljplanen för kvarteret Rankan m.fl. i Rotebro (dnr. 2020/0080 SHBN) är ute på programsamråd under perioden 30 juni – 15 september 2022. Ansvarig handläggare: David Saveros.

Syftet är att möjliggöra blandad bebyggelse som binds samman med centrala Rotebro.

Projektsida för detaljplan kvarteret Rankan