Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella samråd och granskningar

Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående samråd och utställningar.

Granskning - Ny översiktsplan för Sollentuna 

Sollentunas översiktsplan med sikte på 2040 finns tillgänglig för granskning till den 30 september 2021. Planen bygger vidare på inriktningen i tidigare versioner. Det innebär övergripande att Sollentuna fortsätter att bebyggas och förtätas i centrala lägen, samtidigt som våra naturområden bevaras och utvecklas.

Ny översiktsplan för Sollentuna med sikte på 2040 - granskningsversion och underlag

För kännedom - detaljplanen för Spiran 8 går ut på granskning

Detaljplanen för Spiran 8 (dnr. 2019/0646 SHBN) går ut på granskning under perioden 6 - 23 september 2021. Planarbetet handläggs med tillämpning av standardförfarande. Ansvarig handläggare: Benjamin Vojta.

Läs mer om projektet Spiran 8

Informationsmöte 21 april

Frågor som ställdes i samband med informationsmötet 21 april och som inte hann besvaras under mötet återfinns här med skriftliga svar.

Frågor och svar från informationsmöte den 21/4-2021 kring samrådsförslag angående detaljplanerna Stinsen 2 m.fl. och Städet 1 m.fl., Södra Häggvik

Synpunkter

Synpunkter på detaljplanerna kan senast 2021-04-30 framföras skriftligen till Sollentuna kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 191 86 SOLLENTUNA eller per e-post till shbn@sollentuna.se. Var vänlig ange ärende samt diarienummer.