Till navigation Till innehåll (s)
Byggkranar

Byggprojekt

På uppdrag av Sollentuna kommun ansvarar Sollentuna Kommunfastigheter (SKAB) för om-, till- och nybyggnationer av skolor, förskolor, gruppboenden och andra kommunala fastigheter i Sollentuna. SKAB äger och förvaltar även fastigheter i kommunen. Bolaget ingår i Sollentuna kommunkoncern och bildades 2018. 

Pågående och planerade byggprojekt som SKAB bedriver

När det gäller utveckling av parker och kommunala vägar sköts dessa arbeten av Sollentuna kommuns samhällsbyggnadsavdelning.

Aktuella mark- och vägarbeten

Pågående kommunala byggprojekt

I våra större stadsutvecklingsområden Helenelund, Tureberg, Södra Häggvik, Väsjön m fl genomför kommunen utbyggnad av infrastruktur. 

Sollentunas stadsutvecklingsområden

  • Visionsskiss av tillbyggnad Turebergshuset

    Turebergshusets renovering

    Turebergshuset är över 40 år och genomgår just nu en stor renovering. Ventilation, avlopp, hissar och stammar är exempel på vad som behöver bytas ut. Till det behöver lokalerna anpassas för att bättre passa framtidens arbetssätt och...