Till navigation Till innehåll (s)

Byggprojekt 

På uppdrag av Sollentuna kommun ansvarar Sollentuna Kommunfastigheter (SKAB) för om-, till- och nybyggnationer av bl a skolor, förskolor, och gruppboenden i kommunen. SKAB äger och förvaltar även fastigheter i kommunen. Bolaget ingår i Sollentuna kommunkoncern och bildades 2018. 

Pågående och planerade byggprojekt som SKAB bedriver

När det gäller utveckling av parker och kommunala vägar sköts dessa arbeten av Sollentuna kommuns samhällsbyggnadsavdelning.

Aktuella mark- och vägarbeten

Pågående kommunala byggprojekt

 

Byggprocessen