Till navigation Till innehåll (s)

Ventilation och värmepump 

Värme och ventilation är avgörande för en god inomhusmiljö.

Det krävs anmälan för väsentliga ändrar i en byggnad eller inom en tomt som påverkar ventilation. Bergvärme och liknande uppvärmningssystem kräver också anmälan.

I Boverkets byggregler, BBR, finns ett avsnitt som behandlar krav på ventilationssystem i byggnader. Boverket har även tagit fram allmänna råd om vad som avser ventilation. I de allmänna råden finns exempel på åtgärder som anses vara anmälningspliktiga.

Vissa byggnader omfattas av krav på obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK).
Läs mer om OVK

Du behöver göra en anmälan för:

  • installation av eller borrning för en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten

Läs mer om bergvärme/värmepumpar

  • att ändra anordning för ventilation väsentligt i en byggnad

Boverket har tagit fram allmänna råd med exempel på vad som är väsentlig ändring av anordning för  ventilation i en byggnad.

Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, BFS 2017:4 VÄS 3

Då behövs bygglov

Du kan i vissa fall behöva bygglov för:

  • installation av en luftvärmepump på ett flerbostadshus, kontor eller annan byggnad som inte är ett en- eller tvåbostadhus

Läs mer om fasadändring

Länkar

Boverkets kunskapsbank: Ventilation

Bergvärme/värmepump