Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Vatten, avlopp och dränering 

Att ändra eller installera vatten och avlopp behöver säkerställas så att det görs rätt. Därför krävs anmälan i vissa fall. Dränering innebär att gräva ett dike för att få bort oönskat grund- eller ytvatten från ett område, oftast runt ett hus eller en tomt.

Det krävs anmälan för väsentliga ändrar i en byggnad eller inom en tomt som påverkar vatten och/eller avlopp. I Boverkets byggregler, BBR, finns ett avsnitt som behandlar vatten och avlopp. Du behöver inte bygglov för dränering, men tänk på att vara försiktig vid grävarbeten så att inga ledningar förstörs.

Då behöver du göra en anmälan

Du behöver göra en anmälan för:

  • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
  • dränering som avsevärt påverkar tekniska installationer, exempelvis vattenledningar

Länkar

Boverkets kunskapsbank: Vatten och avlopp