Till navigation Till innehåll (s)

Uteplats eller uterum 

En uteplats eller ett uterum kan se ut på många sätt. Beroende på utformning och placering så krävs bygglov.

För småhus finns särskilda regler om bygglovsbefriade åtgärder vid uteplatser. Se nedan.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

 • glasa in en uteplats (inglasat uterum)
 • bygga ett helt nytt uterum med tak eller tak och väggar
 • bygga ett fristående uterum/paviljong (byggnad)

Då behöver du inte bygglov

Du behöver inte bygglov om du vill:

 • bygga ett lågt trädäck i marknivå (se information under rubriken Altan)

Läs mer om altan

 • lägga markbeläggning vid uteplatsen, exempelvis markplattor

Då behöver du göra anmälan

Du behöver göra anmälan om du vill:

 • Bygga en tillbyggnad max 15 kvm på ett en- eller tvåbostadshus (se information under rubriken Attefallsåtgärder)

Läs mer om attefallsåtgärder

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

Det finns ett undantag på krav för bygglov för uteplatser vid en- och tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage och andra små byggnader. Då kan du få uppföra ett plank eller en mur vid en uteplats utan bygglov om den uppfyller alla kriterier.

Du behöver inte bygglov om:

 • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
 • planket eller muren är högst 1,8 meter från befintlig marknivå
 • uteplatsen anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen anordnas minst 4,5 meter från gräns om berörda grannar inte medger närmare placering
 • placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag