Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Lekstuga 

En lekstuga av vanlig storlek kräver oftast inget bygglov eller anmälan.

En lekstuga kan du vanligtvis ställa upp på din egen tomt utan något tillstånd.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om:

  • Lekstugan är av större storlek och bedöms vara en komplementbyggnad som ska stå på samma plats under en längre tid

Läs mer om komplementbyggnad

Bygglovsbefriad friggebod

Det finns undantag på krav från bygglov för komplementbyggnad som ställs på en tomt vid ett en- eller tvåbostadshus. Dessa kallas friggebodar. En friggebod får vara högst en viss storlek och placeras en bit in på tomten för att få ställas upp utan bygglov. Du kan ha flera friggebodar om de uppfyller samtliga kriterier för dessa.

Läs mer om friggebod