Till navigation Till innehåll (s)

Komplementbostadshus och komplementbyggnad 

Ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt.

Ett komplementbostadshus är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt.

Alla komplementbyggnader får inte användas som bostad. En komplementbyggnad kan vara ett uthus, förråd, garage eller liknande. Det kan finnas bestämmelser i detaljplan som inte tillåter att du inreder bostad i komplementbyggnaden.

Det ställs högre krav på ett komplementhus som du ska inreda till bostad.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • Bygga ett nytt komplementbostadshus

Andra ändringar av befintligt komplementhus eller komplementbostadshus kan kräva bygglov. Hör av dig till kommunen om du är osäker på vad som behövs för det du planerar.

Bygglovsbefriat komplementbostadhus

Ett undantag från kravet på bygglov finns för att bygga ett komplementbostadshus vid ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Då är kravet istället att du behöver skicka in en anmälan och få startbesked.

Läs om attefallsåtgärder

En komplementbyggnad kan vara ett uthus, förråd, garage eller liknande. Det kan finnas bestämmelser i detaljplan som inte tillåter att du inreder bostad i komplementbyggnaden.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • Bygga en ny komplementbyggnad (uthus, förråd, garage m.m.)

Andra ändringar av befintlig komplementbyggnad kan kräva bygglov. Hör av dig till kommunen om du är osäker på vad som behövs för det du planerar.

Bygglovsbefriat komplementhus

Ett undantag från kravet på bygglov finns för att bygga ett komplementhus vid ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Då är kravet istället att du behöver skicka in en anmälan och få startbesked.

Läs om attefallsåtgärder