Till navigation Till innehåll (s)

Inreda ytterligare en bostad 

Att inreda en byggnad som bostad kräver alltid bygglov med ett undantag där du istället behöver göra en anmälan.

Alla hus får inte användas som bostad. Det kan finnas bestämmelser i detaljplan som hindrar att inreda bostäder.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • Inreda någon ytterligare bostad

Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad

Ett undantag från kravet på bygglov finns för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Då är kravet istället att du behöver skicka in en anmälan och få startbesked.

Läs om attefallsåtgärder

Länkar

Boverkets Kunskapsbank: Ytterligare bostad