Till navigation Till innehåll (s)

Använda byggnad för något annat 

Att ändra användningssätt för en byggnad eller del av en byggnad kan kräva bygglov.

Vad en byggnad får användas för regleras på olika sätt. Att använda byggnaden för något annat än den använts för behöver oftast prövas för att se om det är lämpligt.

Läs mer om ändrad användning på Boverkets webbplats

Då behöver du bygglov

Kravet på bygglov beror på om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring eller inte. 

Några exempel på ändrad användning som kräver bygglov:

 • bostad till butik, verkstad eller annan verksamhet
 • kontor till restaurang
 • bostad till lokal
 • samlingslokal till förskola, kontor eller bostad
 • kontor till vandrarhem eller hotell

Då behöver du inte bygglov

Några exempel på ändrad användning som inte kräver bygglov:

 • del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • butik till frisersalong
 • fritidshus till permanentboende (helårsbostad)

Då behöver du göra en anmälan

 • ändring som innebär påverkan i bärande konstruktion
 • betydande ändring av planlösning i en byggnad
 • installation eller betydande ändring av hiss eller ventilation
 • installation eller betydande ändring av vatten/avlopp (VA) i en byggnad eller på en tomt
 • ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad

Hör av dig till kommunen om du är osäker på vad som gäller för det du planerar.

Vad gäller för din fastighet?

Om du äger en fastighet i Sollentuna ingår den antagligen i en detaljplan. En detaljplan visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får bygga. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet är du välkommen att höra av dig till vårt kontaktcenter.

Sollentuna kommun har en digital karta där du kan söka fram vad som gäller för din fastighet.

Sök fram detaljplan och bestämmelser för din fastighet