Till navigation Till innehåll (s)

Använda byggnad för något annat 

Att ändra användningssätt för en byggnad eller del av en byggnad kan kräva bygglov.

Vad en byggnad får användas för regleras på olika sätt. Att ändra användningssätt av en byggnad är en ändring enligt plan- och bygglagen, PBL. För att en ändrad användning ska vara bygglovspliktig så krävs det att ändringen innebär att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden lagligen senast använts för.

Då behöver du bygglov

För att det ska krävas bygglov så ska ändringen innebära att byggnaden eller en del av byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål.

Du behöver bygglov om du vill:

 • inreda ytterligare bostad, lokal för handel, hantverk eller industri
 • ändra från bostad till förskola
 • ändra från bostad till läkarmottagning
 • ändra från bostad till restaurang
 • ändra från kontor till verkstad
 • ändra från garage som bostadskomplement till verksamhet
 • ändra från lokal till bostad
 • ändra kontor till vandrarhem
 • ändra lager till bostad

Då behöver du inte bygglov

Här är några exempel på vad som inte räknas som väsentligen annat ändamål.

Du behöver inte bygglov om du vill:

 • ändra del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • ändra kök till badrum (däremot kan anmälan behövas i vissa fall)
 • ändra bostad till soprum eller tvättstuga (däremot kan anmälan behövas i vissa fall)
 • ändra från butik till frisersalong
 • ändra förskola till skola
 • ändra fritidshus (sommarstuga) till permanentboende (helårsbostad)

Då behöver du göra en anmälan

Du behöver göra en anmälan om:

 • ändringen påverkar brandskyddet i byggnaden väsentligt
 • ändringen påverkar planlösningen avsevärt
 • ändringen innebär ingrepp i byggnadens bärande konstruktion
 • ändringen innebär installation eller väsentligt ändring av hiss eller ventilationsanläggning
 • ändringen innebär installation eller väsentligt ändring av vatten eller avlopp

Hör av dig till kommunen om du är osäker på vad som gäller för det du planerar.

Länkar

Boverkets Kunskapsbank: Ändrad användning