Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Hiss, installera eller ändra 

En ny installation eller ändring av hiss kräver anmälan.

I Boverkets föreskrifter om hissar kan du läsa mer om installation, kontroll och skötsel av hissar. 

Vid nybyggnad av större byggnader så ingår hissar i handläggningen och beslut om bygglov.

Då behöver du skicka in anmälan

Du behöver skicka in anmälan om du vill:

  • installera en hiss eller väsentligt ändra en hiss i en byggnad

Tänk på att:

  • du inte får påbörja din installation förrän du har fått ett startbesked.
  • du inte får börja använda det du har installerat förrän du har fått ett slutbesked

Länkar

Boverkets föreskrifter om hissar