Till navigation Till innehåll (s)

Garage, carport och parkering 

En fastighet ska kunna tillgodose sitt behov av parkering och förvaring.

Här är information om carport, garage och p-plats.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • bygga ett garage
  • bygga en carport
  • bygga om carport till garage
  • anlägga parkeringsplatser (undantag för 1-2 st. parkeringsplatser vid en- och tvåbostadshus om platsen är avsedd för fastighetens egna behov)

Du behöver marklov om du vill:

  • ändra marknivån på tomten (schakta ur/fylla upp) med +/- 0,5 meter

Du kan behöva bygglov ibland om du vill:

  • göra en avsevärd ändring av fönster, väggar, dörrar, material eller färg på carport/garage

Undantag utanför detaljplan

Utanför detaljplan och tätbebyggt område behöver du inte bygglov för att uppföra en komplementbyggnad, exempelvis carport eller garage, i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset. Anmälan kan krävas ändå.

Hör av dig till kommunens kontaktcenter för information om vad som gäller för det du har tänkt dig.

Då behöver du skicka in anmälan

Läs mer om tillbyggnader som inte alltid kräver bygglov men där anmälan krävs:

Tillbyggnad högst 15,0 kvadratmeter

Komplementbyggnad högst 25,0 kvadratmeter