Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Friggebod 

I omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus kan du bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod eller förråd. Reglerna om friggebod utan bygglov gäller endast tomter med småhus, alltså en- och tvåbostadshus.

En friggebod som uppfyller alla villkor nedan, kräver varken bygglov eller anmälan.

Bygglovsbefriad friggebod

Du behöver inte bygglov om:

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • friggeboden ska vara en komplementbyggnad
  • friggeboden, tillsammans med övriga friggebodar på tomten, är högst 15,0 kvadratmeter
  • tacknockshöjden är högst 3,0 meter
  • friggeboden uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden)
  • friggeboden placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
  • friggeboden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns

Om placeringen är närmare fastighetsgräns än 4,5 meter så måste berörda grannar godkänna det. Placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag.

Undantaget gäller inte överallt

Du behöver bygglov om kommunen bestämt i detaljplan att bygglov krävs för friggebod.