Till navigation Till innehåll (s)

Bygglovsbefriade solceller och solfångare 

Checklista för anmälan om installation av solcellspaneler eller solfångare på byggnad.

Oavsett vilket sätt du väljer behöver du fylla i uppgifter och bifoga handlingar som vi behöver för att hantera din anmälan. I den här checklistan ser du vilka handlingar som du ska bifoga din anmälan och vad de ska innehålla.

Dessa handlingar ska du bifoga din ansökan

  • Blankett Anmälan enligt plan- och bygglagen (om du inte ansöker via e-tjänst)
  • Situationsplan på tomtkarta i skala 1:400 (redovisning av paneler på tak/markering av fasad som berörs)
  • Fasadritning i skala 1:100 (redovisning av installationen från byggnadens fasad så som den är tänkt att se ut)
  • Konstruktionsritningar (i vissa fall)
  • Produktbeskrivning för solcellspaneler (i förekommande fall), exempelvis broschyr eller produktblad
  • Förslag på kontrollplan

Vi kan eventuellt komma att begära in ytterligare handlingar för att kunna fatta beslut om startbesked. Observera att ritningar som skickas in via e-tjänsten eller e-post ska vara i PDF-format. Om du inte kan framställa PDF-format själv så måste du anlita en kopieringsfirma som gör det åt dig.

 

Skicka in anmälan

Här hittar du...

E-tjänst för att ansöka om bygglov

Blanketter för att ansöka om bygglov

Exempelritningar