Till navigation Till innehåll (s)

Bygglovsbefriad komplementbyggnad eller tillbyggnad 

Checklista för anmälan om en komplementbyggnad, komplementbostadshus eller tillbyggnad som inte kräver bygglov.

Oavsett vilket sätt du väljer behöver du fylla i uppgifter och bifoga handlingar som vi behöver för att hantera din anmälan. I den här checklistan ser du vilka handlingar som du ska bifoga din anmälan och vad de ska innehålla.

Dessa handlingar ska du bifoga din anmälan

  • Blankett Anmälan enligt plan- och bygglagen (om du inte gör anmälan via e-tjänst)
  • Blankett Teknisk beskrivning
  • Situationsplan i skala 1:400
  • Byggnadsritningar (planer, fasader och sektioner) i skala 1:100
  • Konstruktionsritningar (takstolar, övrigt stomme, bottenkonstruktion etc.)
  • U-värdesberäkning
  • Godkännande från berörda grannar (i förekommande fall)
  • Förslag på kontrollplan

Om byggnaden eller tillbyggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 meter krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen och på byggnadsritningarna. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Vi kan eventuellt komma att begära in ytterligare handlingar för att kunna fatta beslut. Observera att ritningar som skickas in via e-tjänsten eller e-post ska vara i PDF-format. Om du inte kan framställa PDF-format själv så måste du anlita en kopieringsfirma som gör det åt dig.

Skicka in anmälan

Här hittar du...

E-tjänst för att ansöka om bygglov

Blanketter för att ansöka om bygglov

Exempelritningar

Läs mer om attefallsåtgärder