Till navigation Till innehåll (s)

Gällande detaljplaner 

Samtliga gällande detaljplaner i Sollentuna är digitala. Det innebär att all planinformation finns kopplad till en geografisk yta. Information som visas har tolkats från detaljplanerna i sitt original, det vill säga utifrån den lagstiftning som gällde vid tidpunkten då detaljplanen vann laga kraft.

Gällande detaljplaner

Observera att de digitala detaljplanerna saknar rättsverkan. Det är detaljplanen i sitt original som gäller vid rättslig prövning. Detaljplanen i sitt original finns tillgänglig som ett skannat dokument för respektive digital detaljplan.